HOLI ADAM ARFON
ASK ADAM ARFON

Cyfarfod cyhoeddus rhithiol lle bydd Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, yn ateb cwestiynau'r cyhoedd. Yn y sesiwn hon mi fydd Sian Gwenllian yn ymuno ag ef. I gofrestru ar gyfer y digwyddiad, llenwch y ffurflen isod. Mae Adam a Sian yn edrych ymlaen at ateb eich cwestiynau!

 

A virtual public meeting where Plaid Cymru Leader Adam Price will listen to and answer questions directly from the public. in this session, he will be joined by Sian Gwenllian MS. To register for the event, fill in the form below. Adam and Sian look forward to hearing from you!

 

 

 

 

Pryd

-

-

Ble

Zoom
Bangor, Wales
United Kingdom
Map Google a chyfarwyddiadau

Rhannu

100 RSVP

Oliver Wright Einir Young Maria Sarnacki Martin Shaw Shane Parsons Berwyn Jones Aled Jones Aled Jones Lynne Larsen Gareth Williams Mared Dafydd Cai Larsen Beca Brown Menna Baines nia hughes Meic Pattisoon Salamatu Fada Mari Emlyn John Dilwyn Williams Haf Williams Llinos Davies Elen ap Robert Christopher Christopher Ioan Thomas Ann Hopcyn Marged Wiliam Eryl Davies Tomos Parry Sara Sara Nan Humphreys Dewi Jones Michael Hughes Elis Vaughan Jones Paul Rowlinson Sioned SiPSi Siwan Thomas Catrin Meirion Meinir Williams Bleddy Williams Idris Jones Sian Gwenllian Caeo Harri Hughes Jac Jones Gareth Parry Llio Owen Caroll Morris Elin Walker Jones Osian James


A fyddwch yn dod?