HOLI ADAM ARFON
ASK ADAM ARFON

Cyfarfod cyhoeddus rhithiol lle bydd Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, yn ateb cwestiynau'r cyhoedd. Yn y sesiwn hon mi fydd Sian Gwenllian yn ymuno ag ef. I gofrestru ar gyfer y digwyddiad, llenwch y ffurflen isod. Mae Adam a Sian yn edrych ymlaen at ateb eich cwestiynau!

 

A virtual public meeting where Plaid Cymru Leader Adam Price will listen to and answer questions directly from the public. in this session, he will be joined by Sian Gwenllian MS. To register for the event, fill in the form below. Adam and Sian look forward to hearing from you!

 

 

 

 

Pryd

-

-

Ble

Zoom
Bangor, Wales

Map Google a chyfarwyddiadau

Rhannu

99 RSVP

Oliver Wright Einir Young Maria Sarnscki Martin Shaw Shane Parsons Berwyn P Jones Aled Jones Eilir Jones Lowri Larsen Gareth Williams Mared Dafydd Olaf Cai Larsen Beca Brown Menna Baines nia hughes Meic Pattison Salamatu Fada Mari Emlyn John Dilwyn Williams Haf Williams Llinos C Davies Elen ap Robert Huws Christopher Schoen Ioan C Thomas Ann Hopcyn Marged Wiliam Eryl Davies Gwynne Parry Sara Sara Nan Humphreys Dewi Wyn Jones Michael Hughes Elis Jones Paul Rowlinson Ned SiPSi Siwan Mair Thomas Catrin Meirion Meinir Williams Bleddyn Williams Idris Jones Sian Gwenllian Caeo Hughes Jac Jones Gareth Parry Llio Owen Caroll Morris Elin Walker Jones Osian James


A fyddwch yn dod?