HOLI ADAM CLWYD & ABERCONWY
ASK ADAM CLWYD & ABERCONWY

Cyfarfod cyhoeddus rhithiol lle bydd Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, yn ateb cwestiynau'r cyhoedd. Yn y sesiwn hon mi fydd ymgeiswyr lleol etholiadau'r senedd Aaron Wynne, Elin Walker Jones a Llyr Huws Gruffydd AS yn ymuno ag ef. I gofrestru ar gyfer y digwyddiad, llenwch y ffurflen isod. Mae Adam a'r panel cyfan yn edrych ymlaen at gael eich cwmni!

A virtual public meeting where Plaid Cymru Leader Adam Price will listen to and answer questions directly from the public. in this session, he will be joined by local Senedd candidates Aaron Wynne, Elin Walker Jones and Senedd Member, Llyr Huws Gruffydd. To register for the event, fill in the form below. Adam and the panel look forward to hearing what you have to say!  

 

Pryd

-

-

Ble

Zoom
clwyd, Wales LL30 1RS

Map Google a chyfarwyddiadau

Rhannu

22 RSVP

Meinir Huws Elfed Williams Caroll Morris Elin Jones Elfed Jones Shan Ashton Eifion Jones Paul Penlington Ann Owen Raymond Massey Jane Donnelly Filippa Musselle Ifan Wyn Iwan Owen Ethan Jones Lisa Goodier


A fyddwch yn dod?