Diolch am ddod!

Pleser oedd cynnal y cyfarfod cyhoeddus rhithiol yng Nghaerffili neithiwr, a gobeithiwn eich bod chi hefyd wedi mwynhau.

Mae Adam Price a Delyth Jewell yn edrych ymlaen at gynnal llawer mwy o ddigwyddiadau tebyg dros yr wythnosau a misoedd i ddod, felly carwn glywed eich barn ar sesiwn neithiwr!

Sut oeddech yn teimlo am y digwyddiad? Sut gallwn wedi gwella arni? Beth yw’r un peth sydd yn aros gyda chi wedi’r sesiwn?

Gadewch i ni wybod!