Ymgyrchoedd

Cyflenwad Tai at y Dyfodol

Rydym yn aml yn clywed am yr “argyfwng tai” ac mae wedi dod yn gyffredin i feddwl mai’r ateb i’r broblem eang a chymhleth hon yw “mae angen i ni adeiladu mwy o dai”.  Dyma mae datblygwyr tai yn ei ddweud yn aml er mwyn gwanhau cyfyngiadau cynllunio a rheoliadau adeiladu. Mae datblygiadau yn cael eu gwthio trwyddo hefyd heb fuddsoddiad digonol mewn seilwaith, gan achosi straen ar adnoddau a gwasanaethau cymunedau lleol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Comisiwn Gofal

Roeddwn yn falch bod Cyngor Cenedlaethol Plaid Cymru yn gynharach eleni wedi cytuno i sefydlu Comisiwn Gofal i edrych ar ddyfodol gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Taith yr Arweinydd - Adam Price

Taith_ADAM_(4).jpg

 

Adam Price – Taith yr Arweinydd

NODWCH FOD Y DAITH WEDI EI OHIRIO AR HYN O BRYD. BYDD DYDDIADAU NEWYDD YN CAEL EU RHYDDHAU YN FUAN.

Ymunwch a ni ar gyfer taith arweinydd Plaid Cymru, Adam Price.

Bydd gan Adam un neges i’w rhannu: Gall Cymru.  Dewch i glywed Adam yn cyflwyno ei weledigaeth ddisglair dros Gymru newydd gynhwysfawr a ffyniannus gyda croeso i aelodau hen a newydd.

Bydd Adam hefyd yn llofnodi copiau o’i gyfrol newydd,  Wales – The First and Final Colony (Y Lolfa, £9.99)

Darllenwch fwy
Rhannu

Aelodaeth am ddim i ennill Cymru Newydd

Mae arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, wedi datgan y bydd pawb sydd yn ymuno a Phlaid Cymru am weddill 2018 yn cael gwneud am ddim.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dylai Dyfodol Cymru Fod yn Nwylo Cymru

 

Arwyddwch y ddeiseb yma 

Rhannu

Deiseb: Datganoli Darlledu

Mae Plaid Cymru yn credu bod angen datganoli darlledu er mwyn sicrhau bod materion Cymreig yn cael sylw dilys yn y wasg. Cliciwch yma i arwyddo'r ddeiseb. 

 

 

Rhannu

Codi'r Cap Cyflog

Mae Plaid Cymru yn ymgyrchu i godi'r cap cyflog ar gyfer gweithwyr y sector cyhoeddus yng Nghymru. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ac i arwyddo'r ddeiseb. 

Rhannu

Deiseb Marchnad Sengl

Mae Plaid Cymru wedi lansio deiseb i gadw Cymru yn y farchnad sengl Ewropeaidd. Gallwch ddarllen am bwrpas y ddeiseb a'i harwyddo yma: http://www2.plaid.cymru/smpetition.

Rhannu

Cofrestru

cofrestru_i_bleidleisio..JPG

Pam ddylwn i gofrestru i bleidleisio?

 

Os nad ydych yn cofrestru, ni allwch bleidleisio!

 

Os nad ydych yn cofrestru, ni allwch bleidleisio - mae mor syml â hynny.

Darllenwch fwy
Rhannu

Pleidlais Bost

Postal_Vote_CYM_plaid16.png

Hoffwch chi fod ar y tîm buddugol?

Ar draws y wlad mae mwy a mwy o bobl yn cofrestru ar gyfer pleidlais drwy’r post.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.