Ymgyrchoedd

Cyflenwad Tai at y Dyfodol

Rydym yn aml yn clywed am yr “argyfwng tai” ac mae wedi dod yn gyffredin i feddwl mai’r ateb i’r broblem eang a chymhleth hon yw “mae angen i ni adeiladu mwy o dai”.  Dyma mae datblygwyr tai yn ei ddweud yn aml er mwyn gwanhau cyfyngiadau cynllunio a rheoliadau adeiladu. Mae datblygiadau yn cael eu gwthio trwyddo hefyd heb fuddsoddiad digonol mewn seilwaith, gan achosi straen ar adnoddau a gwasanaethau cymunedau lleol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Comisiwn Gofal

Roeddwn yn falch bod Cyngor Cenedlaethol Plaid Cymru yn gynharach eleni wedi cytuno i sefydlu Comisiwn Gofal i edrych ar ddyfodol gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.