Ymgyrchoedd

Gofal cymdeithasol

aged-aging-care-271341.jpg

A ddylai gofal cymdeithasol fod yn rhad ac am ddim ac yn ôl yr angen? Mae Comisiwn Gofal Plaid Cymru yn credu dylai.

Darllenwch fwy
Rhannu

Meddwl am iechyd meddwl

Mae canlyniadau gwasanaethau iechyd meddwl yn aneglur er fod 11% o holl gyllideb GIG Cymru yn cael ei gwario ar y gwasanaethau hynny, yn ôl adroddiad newydd gan Blaid Cymru.

Mae’r adroddiad, Meddwl am iechyd meddwl, yn cymharu gwasanaethau GIG Cymru gyda gwledydd eraill megis yr Iseldiroedd, Sweden, a mannau eraill yn yr Ynysoedd Prydeinig.

Darllenwch fwy
Rhannu

Y Gymraeg Mewn Addysg

Mae’r Aelod Cynulliad Siân Gwenllian, Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Addysg a’r Gymraeg, wedi cyhoeddi cynigion ar gyfer deddfwriaeth newydd i gryfhau’r gyfundrefn addysg cyfrwng Cymraeg.

Dywedodd Ms Gwenllian y byddai Plaid Cymru yn dechrau’r broses o gyflwyno Deddf Addysg Gymraeg o fewn can diwrnod o ffurfio llywodraeth yn 2021.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cyflenwad Tai at y Dyfodol

Rydym yn aml yn clywed am yr “argyfwng tai” ac mae wedi dod yn gyffredin i feddwl mai’r ateb i’r broblem eang a chymhleth hon yw “mae angen i ni adeiladu mwy o dai”.  Dyma mae datblygwyr tai yn ei ddweud yn aml er mwyn gwanhau cyfyngiadau cynllunio a rheoliadau adeiladu. Mae datblygiadau yn cael eu gwthio trwyddo hefyd heb fuddsoddiad digonol mewn seilwaith, gan achosi straen ar adnoddau a gwasanaethau cymunedau lleol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Comisiwn Gofal

Roeddwn yn falch bod Cyngor Cenedlaethol Plaid Cymru yn gynharach eleni wedi cytuno i sefydlu Comisiwn Gofal i edrych ar ddyfodol gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.