Carrie Harper

CarrieH.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru dros etholaeth Wrecsam a'r ail ymgeisydd ar restr ranbarthol Gogledd Cymru

Dilynwch Carrie Harper ar Twitter

Daw Carrie Harper o Barc Caia yn Wrecsam lle mae’n byw ar hyn o bryd gyda'i chymar a'u dau o blant. Mae’n Gynghorydd Plaid Cymru ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac yn aelod o Bwyllgor Cynllunio'r cyngor ac o'r Panel Polisi Cynllunio.

Mae Carrie yn ymgynghorydd polisi cynllunio i Gyngor Pobl Gogledd Cymru. Mae gan Carrie gefndir cryf iawn mewn ymgyrchu cymunedol, gan ganolbwyntio ar gynllunio cynaliadwy ar sail angen lleol ac amddiffyn a hyrwyddo hunaniaeth, diwylliant ac iaith Cymru. Mae hyn wedi golygu ymchwil trylwyr ac astudio effeithiau a rhyngberthynas y system gynllunio Gymreig, darpariaeth tai a strategaethau datblygu yng nghyd-destun fframwaith y gymuned, yr economi lleol, cydlynu cymdeithasol ac ansawdd bywyd.

Helpwch ymgyrch Carrie

Nôl i’r map etholaethau

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.