Cyfarfod Cyhoeddus Rhithiol - Castell-nedd
Virtual Town Hall - Neath

Ymuna gyda arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, a’n hymgeisydd dros Gastell-nedd, Sioned Williams ar gyfer y Cyfarfod Cyhoeddus Rhithiol yma.

Bydd cyfle i chi ofyn eich cwestiynau i Adam a Sioned am yr holl materion lleol a chenedlaethol sydd yn bwysig i chi.

Clicia ar y dolen Zoom isod er mwyn cofrestru. Bydd y dolen cofrestru hefyd yn cael ei e-bostio i chi os wnewch chi anfon RSVP. (Cofiwch edrych yn eich blwch ‘Junk’ os na welwch yr ebost).

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YtunD5goTMOzBosKSS9Cjg

Join Plaid Cymru leader, Adam Price, and our candidate for Neath, Sioned Williams for this Virtual Town Hall Meeting.

There’ll be an opportunity for you to ask Adam and Sioned about all the local and national matters that are important to you.

Click on the Zoom link below to register. The registration link will also be sent to you via email if you RSVP. (Remember to check your ‘junk’ folder if you can’t find the email).

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YtunD5goTMOzBosKSS9Cjg

Pryd

-

-

Cyswllt

Plaid Cymru

02920 472272
Rhannu

A fyddwch yn dod?