Cymdeithasu Cynhadledd
Conference Social

Aelodau yn unig

Dewch i Gymdeithasu gyda'ch cyd-aelodau! Gan nad oes cyfle i ni gwrdd yn y ffordd draddodiadol eleni, ymuna yn ein sesiwn anffurfiol dros Zoom ar nos Wener y Gynhadledd!

Yr unig beth sydd angen arnoch yw mynediad i'r we a phaned (neu rywbeth cryfach!). 

Cofrestra gan ddilyn y ddolen isod.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEpc-mprDwsE92_Pr2kePcTmwaABh8PAWZS

Members Only

Come and socialise with your fellow members! Since we can't meet in the traditional way this year, come and join in with our informal session over Zoom on the Friday night of Conference!

The only thing you'll need is access to the internet and a cuppa (or something stronger!).

You can register by following the link below.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEpc-mprDwsE92_Pr2kePcTmwaABh8PAWZS

Pryd

-

-

Cyswllt

Plaid Cymru
Rhannu

34 RSVP

Mick Tems Huw Phillip Davies Dylan Casley Cynog Dafis Gail Davies Robart Hywel Wyn Williams Ioan Gruffydd Eilian Williams Gwennol Haf Carole Willis Alun Thomas Thomas John Adams-Lewis Llinos Young Rhiannon Barrar Deanna Burns James McKenzie Colin Mann Mike Nicholas Rachel Allen Alyn Davies Ashley Davies Stephen Bard


A fyddwch yn dod?