Cynhadledd Flynyddol - Annual Conference

A fyddwch chi’n ymuno â ni yn Theatr y Grand, Abertawe ar 4-5 Hydref ar gyfer ein Cynhadledd Flynyddol?

Wedi i Blaid Cymru guro Llafur mewn etholiad cenedlaethol am y tro cyntaf fis Mai a wedi i filoedd orymdeithio yng Nghaerdydd, Caernarfon a Merthyr dros annibyniaeth, mae’r gynhadledd hon yn addo bod yn un anhygoel.

Ac wrth gwrs, yng nghanol cyfnod gwleidyddol rhyfeddol a hollol ddigynsail, bydd y gynhadledd hon yn un o’r pwysicaf yn hanes ein plaid.

Mae’n dda iawn gennym rannu’r agenda gyda chi ar gyfer y gynhadledd. Byddwch yn gweld fod gennym raglen ardderchog llawn dop o areithiau, sesiynau trafod, cynigion, ac etholiadau.

Lawrlwytho agenda’r gynhadledd

Yn ogystal â bwrlwm y gynhadledd ei hun, cynhelir Cinio’r Gynhadledd yng Ngwesty’r Dragon, Abertawe, nos Wener 4 Hydref. Gallwch archebu tocyn ar gyfer y cinio trwy anfon e-bost at gwennolhaf@plaid.cymru neu alw 029 2047 5920. Cost tocynnau’r cinio yw £40 i aelodau.

Boed a fyddwch chi’n mynychu pob cynhadledd neu hon fydd eich cyntaf, edrychwn ymlaen at eich gweld yn Abertawe!

Rhowch wybod i’ch ffrindiau eich bod yn dod trwy fynychu’r digwyddiad Facebook


Will you join us at Swansea’s Grand Theatre on 4-5 October for our Annual Conference?

After Plaid Cymru beat Labour in a national election for the first time in May and after thousands of people marched for independence in Cardiff, Caernarfon and Merthyr, this conference promises to be outstanding.

And of course, during these extraordinary and totally unprecedented political times, this conference will be one of the most important in our party’s history.

We’re pleased to share the conference agenda with you. You will see that we have a brilliant programme backed with speeches, discussion sessions, motions, and elections.

Download the conference agenda

As well as the excitement of the conference itself, the Conference Dinner will be held at the Dragon Hotel, Swansea, on the evening of Friday 4 October. You can purchase a ticket for the dinner by emailing gwennolhaf@plaid.cymru or calling 029 2047 5920. Tickets cost £40 for members.

Whether you’re a conference regular or this will be your first, we’re looking forward to seeing you in Swansea!

Let your friends know you’re coming by attending the Facebook event

 

PRYD
October 04, 2019 at 9am - October 06, 2019
BLE
Swansea Grand Theatre
Swansea Grand Theatre
Singleton Street
Swansea, Swansea SA1 3QJ
United Kingdom
Map Google a chyfarwyddiadau
CYSWLLT
Plaid Cymru ·
67 RSVPs
Nigel Hughes Owain Lewis-Han Mary Elizabeth Parry Gail Davies Rachael Jones Heather Thomas Rob McSweeney Westley Cooze Shân Ashton Cai Jones Llyr ab Alwyn Dafydd Iwan Morvenna Richards Victoria Griffiths Garry Jones Steffan Webb Elfed Wyn Jones Kirsti Bohata Vivienne Jenkins Lewis Owen Calum Higgins

A fyddwch yn dod?


Dangos 26 o ymatebion

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.