Dai Lloyd

Dai_Lloyd.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru dros etholaeth Gorllewin Abertawe ac ail ymgeisydd ar restr ranbarthol Gorllewin De Cymru

Yn fyr, rwy'n sefyll am fy mod yn GP yn Abertawe ers dros 30 mlynedd bellach ac yn pryderu yn ddirfawr dros ddyfodol y Gwasanaeth Iechyd.

Rwy'n credu'n gryf bod gennyf gyfraniad positif i'w gynnig gyda'm gwybodaeth arbenigol yn y maes. Roeddwn yn AC am 12 blynedd, ac yn gyn-Weinidog Cysgodol Iechyd Cymru yn ogystal â sawl swydd arall.

Helpwch ymgyrch Dai

Nôl i’r map etholaethau

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.