AC yn mynnu datganiad brys gan yr Ysgrifennydd Cabinet wrth i Port Talbot golli 250 o swyddi

BethanJenkins.jpg

Mae Bethan Jenkins AC Plaid Cymru dros Dde Orllewin Cymru wedi dweud fod yn rhaid dal Llywodraeth Lafur Cymru i gyfrif wrth i 250 o weithwyr Port Talbot wynebu colli eu swyddi.

 

Cyhoeddwyd yn gynharach heddiw y bydd Fairwood Fabrications, cwmni peirianneg sydd wedi ymwneud a'r diwydiant dur am dros 35 mlynedd gyda'r Cadeirydd Gherold Davies yn dweud mai diffyg cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru oedd un o'r rhesymau dros gau.

Wrth annog yr Ysgrifennydd Cabinet dros yr Economi ac Isadeiledd i wneud datganiad brys mewn ymateb, dywedodd Bethan Jenkins AC:

"Rwy'n cydymdeimlo gyda phawb sy'n ymwneud a Fairwood Fabrications, yn enwedig y 250 o weithwyr sy'n wynebu colli eu swyddi.

"Mae gan Lywodraeth Lafur Cymru gwestiynau difrifol i'w hateb a rhaid eu dal i gyfrif am eu methiant llwyr i gynnig cefnogaeth ddigonol i'r diwydiant yn ystod beth sydd eisoes yn gyfnod anodd.

"Roedd y cwmni eisoes wedi mynd at y llywodraeth i wneud cais am gymorth cyllidol er mwyn ailstrwythuro, ond cafodd y cais ei wrthod.

"Ble mae'r Prif Weinidog a'i gydweithwyr wedi bod? Beth yw pwrpas y tasglu bondigrybwyll os nad i warchod swyddi yn y diwydiant hollbwysig hwn?

"Rhaid i'r Ysgrifennydd Cabinet nawr gyhoeddi datganiad brys yn egluro diymadferthedd y llywodraeth ar hyn. Mae rhywbeth mawr wedi mynd o'i le.

"Mae'r diwydiant dur cyfan yn wynebu cyfnod o ansicrwydd mawr. Drwy fethu cyflawni ei chyfrifoldeb i warchod y sector hollbwysig hwn, mae Llywodraeth Lafur Cymru'n dwysau'r poendod a'r amheuaeth sy'n plagio'r miloedd o bobl sydd a'u bywoliaeth yn dibynnu ar y diwydiant hwn."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.