Eisteddfod Genedlaethol 2023


Sadwrn, 5 Awst

9:30am
Stondin Plaid Cymru (524 - 526)

Arweinydd Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth, yn agor y stondin yn swyddogol.


Llun, 7 Awst

11:30am
Cymdeithasau 2

Hywel Williams yn cyhoeddi adroddiad tlodi Arfon.

1pm
Cymdeithasau 1

“Tai, Iaith, Gwaith – Dyfodol Cymunedau Cymru”: Sesiwn Holi ac Ateb gyda Arweinydd Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth, Heledd Fychan, a Mabon ap Gwynfor.

1pm
Stondin Plaid Cymru

Y Sŵn, Y Ffaith a’r Ffuglen: Panel gyda Alun Ffred Jones, Lily Beau a Cai Larsen.


Mawrth, 8 Awst

1pm
Stondin Plaid Cymru

Gwella Bywydau a Chryfhau Cymunedau Drwy’r Cytundeb Cydweithio; gyda Siân Gwenllian, Cefin Campbell, Sioned Williams, a Beca Brown.

3:15pm
Stondin Plaid Cymru

Yr Economi Gylchol yng Ngwynedd. Panel gyda Nia Jeffreys, Catrin Wager, Haydn Wyn Jones, a Meleri Davies.

4:30pm
Stondin Plaid Cymru

Cangen Bangor: Caws a Gwin a Chwrdd â’r Ymgeisydd (Catrin Wager) – digwyddiad cymdeithasol i aelodau a chynghorwyr.


Mercher, 9 Awst

11:00am
Stondin Plaid Cymru

Cyfarfod a Chyfarch Arweinydd Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth.

12pm
Stondin Plaid Cymru

Niwroamrywiaeth: Panel gyda Beca Brown, Dr Catrin Elis-Williams, Dr Elin Walker-Jones, a Mabon ap Gwynfor.

1:30pm
Cymdeithasau 2

Tegwch i Gymru. Trafod datganoli pwerau dros ddŵr i Gymru. Dafydd Wigley yn olrhain hanes y testun, Liz Saville Roberts yn cyflwyno araith i ddilyn am y sefyllfa bresennol, gyda sesiwn cwestiwn ac ateb gan Catrin Wager i gloi.


Iau, 10 Awst

10:30am
Cymdeithasau 2

"Agweddau Cyfreithiol Achos Penyberth" – Ail-asesiad o'r achos eiconig gan un o brif arbenigwyr cyfraith Cymru, Keith Bush (Cymrawd Cyfraith Cymru, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd). Digwyddiad Cymdeithas Hanes Plaid Cymru.

1pm
Stondin Plaid Cymru

Yr Ifanc a Ŵyr – Panel gyda Beca Brown, Dewi Jones, Elin Hywel, Beca Roberts, a Menna Trenholme.

2:30pm
Stondin Plaid Cymru

Derbyniad Llŷn ac Eifionydd - Liz Saville Roberts i annerch digwyddiad cymdeithasol aelodau a chynghorwyr.

4:30pm
Stondin Plaid Cymru

Derbyniad Aelodau Triban.


Saturday, 5 Aug

9:30am
Plaid Cymru Stall (524 - 526)

Plaid Cymru Leader Rhun ap Iorwerth officially opens the stall.


Monday, 7 Aug

11:30am
Societies Pavilion 2

Launch of Arfon poverty report by Hywel Williams.

1pm
Societies Pavilion 1

The future of our communities – Q&A session with Plaid Cymru Leader Rhun ap Iorwerth, Heledd Fychan, and Mabon ap Gwynfor.

1pm
Plaid Cymru Stall

Panel with Alun Ffred Jones, Lily Beau and Cai Larsen ond ‘Y Sŵn’ film.


Tuesday, 8 Aug

1pm
Plaid Cymru Stall

Improving Lives and Strengthening Communities through the Co-operation Agreement; with Siân Gwenllian, Cefin Campbell, Sioned Williams, and Beca Brown.

3:15pm
Plaid Cymru Stall

The Circular Economy in Gwynedd. Panel with Nia Jeffreys, Catrin Wager, Haydn Wyn Jones, and Meleri Davies.

4:30pm
Plaid Cymru Stall

Bangor Branch: Meet the candidate (Catrin Wager) – social event for members and councillors.


Wednesday, 9 Aug

11:00am
Plaid Cymru Stall

Meet and Greet with Plaid Cymru Leader Rhun ap Iorwerth.

12pm
Plaid Cymru Stall

Neurodiversity: Panel with Beca Brown, Dr Catrin Elis Williams, Dr Elin Walker Jones, and Mabon ap Gwynfor

1:30pm
Societies Pavilion 2

Fairness for Wales. Session and Q&A on devolution of powers over water to Wales with Dafydd Wigley, Liz Saville Roberts, and Catrin Wager.


Thursday, 10 August

10:30am
Societies Pavilion 2

“The Legal Aspects of Penyberth” – another look at the iconic event of Penyberth by legal expert Keith Bush. A Plaid Cymru History Society event.

1pm
Plaid Cymru Stall

Panel on opportunities for young people with Beca Brown, Dewi Jones, Beca Roberts, Elin Hywel, and Menna Trenholme.

2:30pm
Plaid Cymru Stall

Llŷn ac Eifionydd reception with Liz Saville Roberts for members and councillors.

4:30pm
Plaid Cymru Stall

Triban Members Reception.

Pryd

-

-

Ble

Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Boduan

Map Google a chyfarwyddiadau

Rhannu