Cinio Gala'r Gaeaf
Winter Gala Dinner

Postponed - Gohiriwyd - Postponed - Gohiriwyd - Postponed - Gohiriwyd - 

Gala'r Gaeaf, Cornerstone, Caerdydd, Nos Fercher 30 Tachwedd 2022

Ymunwch â chyfeillion, aelodau'r Blaid, ac aelodau etholedig am Ginio Gala'r Gaeaf yn Cornerstone, Caerdydd - cyn-eglwys wedi ei hadnewyddu'n brydferth - am ginio ac adloniant Nadoligaidd.

Down â'r flwyddyn i ben mewn steil, gyda bwyd da a chwmni da tra'n cefnogi'r Blaid.

Edrychwn ymlaen i gael cwmni nifer o gyfeillion hen a newydd, felly archebwch yn fuan gan mai nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael.

Cysylltwch â [email protected] gydag unrhyw gwestiynau. Mae byrddau o 10 ar gael ar gais.

Postponed - Gohiriwyd - Postponed - Gohiriwyd - Postponed - Gohiriwyd - 

Winter Gala, Cornerstone, Cardiff, Wednesday 30 November 2022

Join friends, party members and elected members for a winter gala dinner at the beautifully refurbished church venue, Cornerstone, in Cardiff, with a Christmas themed menu and entertainment.

End the year in style, with good food and good company while supporting the party.

We look forward to seeing as many friendly and familiar faces as possible, so book early to avoid disappointment as tickets are limited.

Get in touch with [email protected] with any questions. Tables of 10 available upon request.

Pryd

-

-

Ble

Cornerstone
Charles Street
Caerdydd CF10 2GA

Map Google a chyfarwyddiadau

Cyswllt

Sarah King
Rhannu

46 RSVP


A fyddwch yn dod?