HOLI ADAM CEREDIGION
ASK ADAM CEREDIGION

Cyfarfod cyhoeddus rhithiol lle bydd Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, yn ateb cwestiynau'r cyhoedd. Yn y sesiwn hon mi fydd Aelod o'r Senedd dros Geredigion, Elin Jones a'r Aelod Seneddol lleol, Ben Lake yn ymuno ag ef.

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad, llenwch y ffurflen isod.

Mae Adam, Elin a Ben yn edrych ymlaen at ateb eich cwestiynau!

A virtual public meeting where Plaid Cymru Leader Adam Price will listen to and answer questions directly from the public. In this session, he will be joined by local Senedd Member Elin Jones and Ben Lake MP.

To register for the event, fill in the form below.

Adam, Elin and Ben look forward to hearing from you!

 

Pryd

-

-

Ble

Zoom
Aberteifi, Ceredigion

Map Google a chyfarwyddiadau

Rhannu

93 RSVP

Arwel Davies Jac Jolly Clive Davies Deian Creunant Hywel Wyn Jones Meinir Wyn Edwards Pete Robertson Gillian Davies Einion Gruffudd Andrew Davies Mary Elizabeth Parry Nicholas Shilton Dafydd Llywelyn Gwenllian Mair Mair Heulyn Rees Catherine Hughes Mererid Boswell Richard Owen Elwyn Jones Cynog Dafis Delyth Ifan John Adam’s-Lewis Catrin Miles Aled Hughes Ceris Gruffudd Matthew Jones Gwen Davies Shelagh Hourahane Richard Jenkins Marian Hughes Liam Edwards Delyth James Donna Warburton Jaci Taylor Llinos Young Melinda Williams Catherine Hughes Ann Marie Hinde Elin T Jones Morvenna Richards Anwen Mai Pierce Medi James Jane Aaron Mair Jones Ellen ap Gwynn Winifred Davies Llifon Ellis


A fyddwch yn dod?