Noson Cwis: Codi Arian i Bwyllgor Rhanbarth Dwyrain De Cymru
Quiz Night: South Wales East Regional Committee Fundraising

Fel rhan o'n ymgyrch godi arian, mae Pwyllgor Rhanbarth Dwyrain De Cymru Plaid Cymru yn cynnal Noson Gwis.

Pryd?

7:30pm, Nos Iau 27 Hydref 2022

Ble?

Tafarn a bwyty y Pen & Wig, Casnewydd
22-24 Stow Hill, Casnewydd, NP20 1JD (gweld ar Google Maps)

Pwy?

Caiff unrhyw un ymuno mewn timau o 1 i hyd at 6 pherson.

Mynediad?

Mae'r pris mynediad yn £5 y pen, unai ar y drws neu o flaen llaw.

Cofrestru

Cofrestrwch enw eich tîm ar gyfer y Noson Gwis, ac enwau'r aelodau - gan nodi ydych chi wedi talu'r ffi mynediad ai peidio - ar y ffurflen hon: Cofrestru ar gyfer y Noson Gwis

As part of our ongoing fundraising, Plaid Cymru South Wales East Regional Committee (SWERC) is hosting a Quiz Night.

When?

7:30pm, Thursday 27 October 2022

Where?

The Pen & Wig pub and restaurant, Newport
22-24 Stow Hill, Newport, NP20 1JD (see on Google Maps)

Who?

Anyone can join us in teams of between one and up to six people.

Entry?

Entry is £5 per person either on the door or in advance.

Register

Please register your team name for the Quiz Night and the names of its members and whether you have paid your entry fee(s) via the form on this link - Register for the Quiz Night

Pryd

-

-

Ble

The Pen & Wig
22-24 Stow Hl
Newport NP20 1JD

Map Google a chyfarwyddiadau

Cyswllt

Huw Evans

07595419938
Rhannu

9 RSVP

Angela Owen-Griffiths Niamh Salkeld Daniel Llewellyn Matthew Jones Huw Evans


A fyddwch yn dod?