Annibyniaeth: Y Gynhadledd Arbennig
Independence: The Special Conference

Plaid Cymru yw’r unig blaid wleidyddol o bwys sy’n credu mewn annibyniaeth i Gymru, a’r unig blaid wleidyddol sy’n brwydro etholiadau’r Senedd yn 2021 gydag ymrwymiad i gynnal refferendwm ar annibyniaeth i Gymru.

Ydych chi eisiau dweud eich dweud ar bolisi swyddogol Plaid Cymru yn y maniffesto ar gyfer etholiad y Senedd eleni?

Gallwch wneud hynny yn ein Cynhadledd Arbennig a gynhelir ar ddydd Sadwrn, Chwefror 13!

Cofrestrwch isod i fynychu’r gynhadledd rithiol hon ac ymuno yn y sgwrs.


**DIWEDDARIAD 05/02/2021**

Heddiw rydym yn cyhoeddi'r trafodaethau panel a gadarnhawyd:

Speical_Conference_Panel.png

indy_conf_header.png

Plaid Cymru is the only major political party that believes in independence for Wales, and the only political party contesting the 2021 Senedd elections with a commitment to hold a referendum on Welsh Independence.

Do you want your say on Plaid Cymru’s official policy in this year’s Senedd election manifesto?
You can do so at our Special Conference taking place on Saturday 13 February!

Register below to attend this virtual conference and join the conversation.

**UPDATE - 05/02/2021**
Today we're announcing the confirmed panel discussions:

Speical_Conference_Panel.png

Pryd

-

-

Ble

ZOOM - Rhithiol | Virtual
Cymru - Wales CF10 4AL
Map Google a chyfarwyddiadau

Cyswllt

Plaid Cymru - The Party of Wales

02920 472272
Rhannu

688 RSVP

Philip David Evans Harri Roberts Daniel Thomas Jonathan Clark Margot Morgan Laura Kemp Bernard Gillespie Llywelyn Rhys Gareth Snaith Morgan Rogers Chris Franks Sandra McKenzie Rhydwyn Ifan Alan Jobbins Alan Jobbins Sophie Leadill Phil Rees Alan Jobbins Glenn Swingler Rhianwen Williams Fflur Elin Danny Grehan 🏴 Ifan Jones Graham Gilhooley Morwenna Osmond Claire Timpson David Smith Anna Jones Luke Fletcher Catrin Miles Tom Hewitt Betsan Wyn Jones Filippa Musselle Marc Edwards Delyth Ifan Daniel Tabor Christine Bissex christian B-C Louise Aikman Paula Gardiner Julie O'Reilly Daniel Moore Joe Wellington Darren Jones Trevor Spencer Angie Contestabile Branwen Brian Evans Michael Edwards


Sori - does dim llefydd ar ôl ar gyfer y digwyddiad hwn.