Cadwch y 6 Gwlad ar gael yn rhad ac am ddim

Gan lofnodi'r ddeiseb yma, rydych yn cytuno y gall Plaid Cymru recordio eich barn gwleidyddol a'i ddefnyddio ar gyfer ymgyrchu.Gwelwch ein polisi preifatrwydd yma.


 

Adroddwyd y gallai gemau’r Chwe Gwlad gael eu tynnu oddi ar teledu rhad ac am ddim yn fuan - ac ar gael trwy deledu talu-i-wylio yn unig.

Byddai symud y gemau eiconig hyn i wasanaeth talu yn unig yn ddim llai na thrychinebus i rygbi yng Nghymru. Wedi'r cyfan, mae yna lawer yng Nghymru sydd ddim yn gallu fforddio teledu lloeren ac nid yw gwylio'r gemau mewn tafarn bob amser yn bosibl i bawb.

Mae'r Chwe Gwlad a'r gêm rygbi ei hun yn rhan annatod o ddiwylliant a hunaniaeth Cymru. Gwrthodwn gael ein prisio allan o'n diwylliant ein hunain.

Rydym yn mynnu bod Llywodraeth y DU yn rhestru Gemau'r Chwe Gwlad ar unwaith fel rhan o “Grŵp A” - digwyddiad sydd yn warantedig am ddim os gosodir tal ar wylio'r gemau. 

Ychwanegwch eich llais at ein galw isod - mae rygbi Cymru yn perthyn i bawb yng Nghymru ac nid yw ar werth.

354 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 252 o ymatebion

 • Dewi Ap Rhobert
  signed 2020-03-18 23:09:51 +0000
 • Wendy Jones
  signed 2020-03-11 20:28:54 +0000
 • Geinor Griffiths
  signed 2020-03-11 16:46:32 +0000
 • Caryl Rees
  signed 2020-03-11 06:58:25 +0000
 • Siwan Thomas
  signed via 2020-03-10 12:34:39 +0000
 • James Merchant
  signed 2020-03-10 07:35:54 +0000
 • Carey Thomas
  signed 2020-03-09 08:46:13 +0000
 • Meinir Huws
  signed 2020-03-09 08:17:46 +0000
 • Huw Thomas
  signed via 2020-03-08 19:21:49 +0000
 • Rob Jones
  signed 2020-03-07 21:51:23 +0000
 • Gwyn Hughes
  signed 2020-03-07 20:48:37 +0000
 • Derek Humphreys
  signed 2020-03-07 20:12:36 +0000
 • Rhodri Thomas
  signed 2020-03-07 16:55:04 +0000
 • Elizabeth Eirwen Owen
  signed 2020-03-07 16:27:49 +0000
 • Arddun Arwel
  signed 2020-03-07 16:27:20 +0000
 • Bleddyn Huws
  signed 2020-03-07 15:45:29 +0000
 • Eleri Mai Owen
  signed 2020-03-07 12:50:50 +0000
 • Elizabeth Williams
  signed via 2020-03-07 10:34:47 +0000
 • Tara Keen
  signed 2020-03-07 10:23:24 +0000
 • Glesni Jones
  signed 2020-03-07 10:04:11 +0000
 • Gwenllian Dafydd
  signed 2020-03-07 09:58:54 +0000
 • Abby Williams
  signed 2020-03-07 09:58:03 +0000
 • Beca Jones
  signed 2020-03-07 09:53:31 +0000
 • Rhys Llwyd
  signed via 2020-03-07 09:47:51 +0000
 • Sylvia Hughes
  signed 2020-03-07 09:15:31 +0000
 • Lynwen Williams
  signed via 2020-03-07 09:11:12 +0000
 • Dafydd Owen
  signed 2020-03-06 20:42:20 +0000
 • Bethan Jones Parry
  signed 2020-03-06 08:36:53 +0000
 • Eurfyl Lewis
  signed 2020-03-06 08:08:48 +0000
 • Ceri James
  signed 2020-03-06 07:49:35 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.