Lansiad Ymgyrch 2022
2022 Campaign Launch

Bydd Lansiad Ymgyrch Etholiadau Lleol Plaid Cymru yn cael ei gynnal ddydd Gwener, 8 Ebrill yng Ngwesty’r Quay yn Neganwy am 9:30am yng nghwmni Arweinydd y Blaid, Adam Price AS, a’n hymgeisydd gwych yn ward Llansannan, y Cynghorydd Sue Lloyd-Williams.

Yn dilyn y lansiad bydd sesiwn ymgyrchu yn ward Llansannan a byddwn yn ymgynnull ar y sgwâr am 12:30pm.

The Plaid Cymru Local Elections Campaign Launch will be held on Friday, 8 April at The Quay Hotel in Deganwy at 9:30am with Plaid Cymru Leader, Adam Price MS, and our excellent candidate for the Llansannan ward, Councillor Sue Lloyd-Williams.

Following the launch there will be a campaigning session in the Llansannan ward where we will be meeting on the square at 12:30pm.

Pryd

-

-

Ble

Gwesty'r Quay Hotel, Deganwy
Deganwy LL31 9DJ
United Kingdom
Map Google a chyfarwyddiadau

Rhannu

29 RSVP

Eifion Lloyd Jones Llinos Medi Llio Owen Gareth Parry Meic Pattison Eleanor Ann Griffith Gareth Hughes Catrin Gruffudd Susan Lloyd-Williams Lisa Goodier Keren Bond Melys Edwards Elgan Owen Shan Ashton Robert Gaffey Bleddyn Williams Beca Brown


A fyddwch yn dod?