Leanne Wood

LWcynhadledd2015smaller.jpg

Arweinydd Plaid Cymru, ymgeisydd dros etholaeth Rhondda, ac ymgeisydd cyntaf ar restr ranbarthol Canol De Cymru

Hoffwch dudalen Leanne Wood Dilynwch Leanne Wood ar Twitter

Ganed Leanne Wood yn y Rhondda, lle mae’n parhau i fyw hyd heddiw.

Cafodd ei haddysg yn Ysgol Gyfun Tonypandy, Prifysgol Morgannwg a Phrifysgol Caerdydd. Cyn iddi gael ei hethol i’r Cynulliad Cenedlaethol yn 2003, roedd Leanne yn gweithio fel tiwtor proffesiynol a bu’n darlithio mewn polisi cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd. Bu hefyd yn gweithio fel swyddog prawf a gweithiwr cymorth gyda Chymorth i Fenywod Cwm Cynon yn ystod 2001 a 2002. Mae hi’n Lywydd AnrhydeddusCymorth i Fenywod Rhondda Cynon Taf, a chyn hynny bu’n gadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr Cymorth i Fenywod Cwm Cynon.

Chwaraeodd ran fawr ym mudiad yr undebau llafur a , bu’n gadeirydd grŵp trawsbleidiol Undeb y PCS yn y Cynulliad yn y gorffennol. Yn ystod ei chyfnod fel Aelod Cynulliad, bu’n gyfrifol am bortffolios Cynaliadwyedd, yr Amgylchedd, Cyfiawnder Cymdeithasol, a Thai Plaid Cymru.

Mae Leanne wedi cynhyrchu dwy ddogfen bolisi fawr i Blaid Cymru. Yn 2008, cyhoeddodd Gwneud ein Cymunedau’n fwy Diogel a oedd yn dadlau dros ddatganoli’r system cyfiawnder troseddol yng Nghymru. Yn 2011, cyhoeddwyd Cynllun Gwyrdd i’r Cymoedd, lle’r oedd Leanne yn dadlau dros gael rhaglen creu swyddi gwyrdd wedi’i hanelu at adfywio ardaloedd cyn-feysydd glo’r cymoedd.

Mae’n cynnwys mentrau fel : Coleg Sgiliau Adeiladu Gwyrdd; rhoi cynllun trafnidiaeth integredig i’r cymoedd ar waith; creu banc tir ar gyfer ynni adnewyddadwy a chynhyrchu bwyd; a rhaglen i adnewyddu adeiladau treftadaeth. Mae hefyd yn hyrwyddo darparu cymorth ariannol yn seiliedig ar fenthyciadau ar gyfer mesurau effeithlonrwydd ynni cartref ac ar gyfer sefydlu mentrau cydweithredol gwyrdd. Yn 2011 Leanne oedd cynrychiolydd Plaid Cymru yn yr ymgyrch trawsbleidiol dros refferendwm a drodd y Cynulliad yn Senedd ddeddfwriaethol.

Ar 15 Mawrth 2012, etholwyd Leanne yn Arweinydd Plaid Cymru, gan ddod y fenyw gyntaf i arwain y blaid. Ymhlith ei diddordebau ar wahân i wleidyddiaeth mae dysgu Cymraeg a garddio.

Helpwch ymgyrch Leanne

Ewch i wefan Leanne

Nôl i’r map etholaethau

 

 

 

test

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.