Lyn Ackerman

Lynn_Ackerman_-_Islwyn.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru dros etholaeth Islwyn

Magwyd Lyn yng Nghrymlyn, ac y mae wedi byw yn Nhrecelyn ers 1989, felly mae’n adnabod ei hetholaeth yn dda. Fe’i haddysgwyd yn High Level Crymlyn ac Ysgol Gyfun Trecelyn.

Mae wedi cynrychioli Caerffili ar y cyngor bwrdeistref sirol ers dros 15 mlynedd, ac y mae’n ymgyrchu’n ddiflino dros ei hardal leol. Mae ganddi ddau o blant, Emyr a Rhianydd, ac y mae’n weithgar iawn yn ei chymuned leol.

Helpwch ymgyrch Lyn

Nôl i’r map etholaethau

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.