Plaid @ Pride

Cynhelir Pride Cymru y penwythnos hwn yng Nghaerdydd – y cyntaf ers 2019!

Bydd gan Plaid Pride – adran LGBTQ+ y blaid stondin yn y digwyddiad ac, ynghyd â Phlaid Ifanc, bydd yn ymuno â’r hyn a ragwelir fydd yn 50,000 o ymwelwyr i’r digwyddiad dros y penwythnos.

Mae croeso cynnes yn aros aelodau sydd am ymuno â Phlaid Pride ar yr orymdaith a/neu wirfoddoli ar y stondin.

Man Cwrdd y Parêd: 10:30am - Jury’s Inn (Cornel Plas-y-Parc/Heol y Frenhines), CF10 3UD.

Stodin Plaid Cymru: 12pm ymlaen - Gerddi Neuadd y Ddinas, Caerdydd, CF10 3ND.

Pride Cymru will take place this weekend in Cardiff – the first since 2019!

Plaid Pride – the party’s LGBTQ+ section will have a stall at the event and, along with Plaid Ifanc, will be joining what is anticipated to be 50,000 visitors to the event over the course of the weekend.

A warm welcome awaits members who wish to join Plaid Pride on the parade and/or volunteer the stall.

Plaid Parade Meeting point: 10:30am - Jury’s Inn (Corner of Park Place/Queen Street), CF10 3UD

Plaid Cymru Stall: 12pm onwards - City Hall Gardens, Cardiff, CF10 3ND

Pryd

-

-

Ble

Gerddi Neuadd y Ddinas
Caerdydd CF10 3ND

Map Google a chyfarwyddiadau

Cyswllt

Plaid Pride
Rhannu

14 RSVP

Andrew Jenkins Rhiannon Barrar Hywel Jenkins


A fyddwch yn dod?