Prosiect Pawb

Ym mis Rhagfyr 2022, gofynnodd Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol Plaid Cymru i Nerys Evans Gadeirio gweithgor oedd â’r cylch gorchwyl o ddeall y diwylliant yn y blaid a chyhoeddi argymhellion ar sut i arwain newid.

Cliciwch i ddarllen y Canfyddiadau Allweddol a Chrynodeb o'r Argymhellion
[pdf; cyhoeddwyd 3 Mai 2023]