Rhowch eich cod post yn y blwch isod er mwyn dod o hyd i'ch gorsaf bleidleisio.


Mae'r wybodaeth uchod wedi ei ddarparu gan Democracy Club; nid yw Plaid Cymru yn gyfrifol am y cynnwys.