Holi Adam - Wrecsam
Ask Adam - Wrexham

Diolch am eich diddordeb i fynychu digwyddiad rhithwir 'Holi Adam' ble fydd cyfle i chi drafod y materion sydd yn bwysig i chi yn Wrecsam gydag arweinydd Plaid Cymru, Adam Price.

PWYSIGAr ôl i chi lenwi'r ffurflen isod, mi fyddwch yn derbyn e-bost gyda linc i gofrestru ar gyfer y digwyddiad. Ni allwch fynychu heb wneud hyn. 

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno!

Cofion,

Tîm Plaid Cymru

Thank you for your interest in attending 'Ask Adam' where you will be able to discuss matters that are important to you in Wrexham with the leader of Plaid Cymru, Adam Price. 

IMPORTANT: After filling in the form below, you will receive an email to register for the event. You will not be able to attend without completing this step.

We look forward to seeing you there!

All the best,

The Plaid Cymru team

 

Pryd

-

-

Ble

Zoom
Wrexham, Wales

Map Google a chyfarwyddiadau

Rhannu

53 RSVP

Beca Brown Thomas Arthur Evans Robert Williams David Salisbury Phil Phillips Adam Bebb Jack Morris Cerian Davies David Weaver Ethan Labour Jones Elwyn Williams Aled Evans Adrian Bryan John Henry John Birch Aimi Waters Andrew Gallanders Natalie Rose Siôn Edwards Geoff Hayes Carrie Harper Phil Rees Raymond Massey Rachel Allen Donna O'Brien Mathew Evans Daniel Moore Gwenfair Lloyd Jones Susan Kearns Nia Evans


A fyddwch yn dod?