Mae Plaid Cymru wedi galw am Fond Gwyrdd Cymreig i alluogi buddsoddiad cyfalaf yn economi Cymru

Dywedodd Llyr Gruffydd AS, llefarydd Plaid Cymru ar gyllid y gallai bondiau gwyrdd gael eu cyhoeddi ar gyfer prosiectau newydd neu rai sy'n bodoli eisoes sy'n sicrhau manteision amgylcheddol.

Dywedodd Mr Gruffydd - sy'n mynychu cynhadledd hinsawdd COP26 yn Glasgow heddiw (dydd Mercher 3 Tachwedd) - y byddai Bond Gwyrdd Cymru yn caniatáu i lywodraeth Cymru ariannu ymdrechion datgarboneiddio, ac yn ei dro yn cadw cyfran uwch o arbedion yng Nghymru.

Ar 9 Tachwedd 2020, cyhoeddodd Canghellor y Trysorlys gynlluniau ar gyfer gilt gwyrdd yn y DU, a chyhoeddwyd y cyntaf ar  21 Medi  2021,  ac sydd wedi codi £10bn ar gyfer prosiectau gwyrdd.

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru dros Gyllid, Llyr Gruffydd AS,

Mae cymaint o botensial yng Nghymru – yn ein tirwedd a’n hadnoddau naturiol – a’r allwedd fydd sut yr ydym yn manteisio ar hynny.

“Byddai Bond Gwyrdd Cymreig yn caniatáu buddsoddi yn ein hamgylchedd, ein heconomi a’n seilwaith, ac yn caniatáu i ni ariannu ymdrechion datgarboneiddio.

“Er mwyn gwneud hynny, rhaid inni geisio’r pwerau sydd eu hangen i wireddu potensial a manteision amgylcheddol ac economaidd ein hadnoddau naturiol yn llawn. Rhaid i Lywodraeth Cymru geisio datganoli pwerau dros ystâd y goron a phwerau ynni yn llawn.

“Dylai adnoddau Cymru gael eu llywodraethu gan Lywodraeth Cymru, i bobl Cymru, a byddai Bond Gwyrdd Cymru yn caniatáu i ni gadw cyfran fwy o arbedion yng Nghymru.”