Dim ond trwy ethol llywodraeth Plaid Cymru y bydd gweld gweithredu ar unwaith i helpu 180,000 o blant sy'n byw mewn tlodi, meddai ymgeisydd y Senedd ar gyfer Caerffili Delyth Jewell.

Fel rhan o'i ymrwymiad i ddileu tlodi plant, bydd Plaid Cymru yn darparu taliadau wedi'u targedu o £10 yr wythnos i deuluoedd sy'n byw o dan y llinell dlodi, gan godi i £35 yr wythnos cyn diwedd tymor nesaf y Senedd.

Dywedodd Delyth Jewell “gellir dod â thlodi plant yng Nghymru i ben os yw’r ewyllys wleidyddol yno” ac addawodd “ffocws di-baid ar dorri cylch y rhagolygon tlotach a chyrhaeddiad ysgol i blant o deuluoedd incwm is”

Wrth gyhoeddi’r polisi dywedodd Delyth Jewell,

“Mae’n sgandal genedlaethol bod un o bob tri o blant Cymru yn byw mewn tlodi. Mae Covid-19 wedi effeithio ar bawb yng Nghymru ond y rhai sydd fwyaf tebygol o ysgwyddo ei effeithiau tymor byr a thymor hir yw teuluoedd incwm isel a phlant sy'n byw mewn tlodi. Mae'r rhagolygon nawr hyd yn oed yn fwy llwm nag o'r blaen.

“Yn syml, nid yw’n ddigon da i’r llywodraeth Lafur osod targed o ddod â thlodi plant i ben 2020 ond i gerdded i ffwrdd oddi wrtho yn nes ymlaen.

“Ni fyddai llywodraeth Plaid Cymru yn tynnu ei llygad oddi ar y bêl – yn wir, gellir dileu tlodi plant yng Nghymru os yw’r ewyllys wleidyddol yno.

“Y ffordd orau yn y tymor byr i godi plentyn allan o dlodi yw rhoi arian iddi hi neu ei rieni.

“Byddai Llywodraeth Plaid Cymru yn darparu taliadau wedi’u targedu i deuluoedd sy’n byw mewn tlodi, gan gyflwyno Taliad Plant Cymreig o £35 yr wythnos i blant.

“Gall pleidleiswyr fod yn sicr bod pleidlais dros Plaid Cymru ar Fai 6ed yn bleidlais dros ffocws di-baid ar dorri cylch y rhagolygon tlotach a chyrhaeddiad ysgol i blant o deuluoedd incwm is.”