Cinio'r Gynhadledd 2021
2021 Conference Dinner

50 am £50!

Mynnwch eich tocyn ar gyfer Cinio’r Gynhadledd gyntaf ers dwy flynedd. Oherwydd mesurau ymbellhau cymdeithasol, mae’n debygol mai nifer cyfyngedig o docynnau fydd ar gael i’r digwyddiad hwn. Ewch amdani i sicrhau un o’r 50 tocyn cyntaf!

Nos Wener y 15fed o Hydref, bydd cyfle i aelodau ddod at ei gilydd i fwynhau pryd tri chwrs yng Ngwesty’r Marine, Aberystwyth. Bydd hefyd cyfle i glywed gan ein siaradwr gwadd gwych, newyddiadurwr, sylwebydd chwaraeon a chyn chwaraewr Rygbi Cymru, Eddie Butler.

Edrych ymlaen yn arw i’ch gweld yn yr hydref!

50 for £50!

Get your ticket for our first Conference Dinner for two years. Due to social distancing measures, it is likely that a limited number of tickets will be available for this event. Secure one of the first 50 tickets!

On Friday the 15th of October, members will have the opportunity to come together to enjoy a three course meal at the Marine Hotel, Aberystwyth. There will also be an opportunity to hear from our fantastic guest speaker, journalist, sports commentator and former Welsh Rugby player Eddie Butler.

Looking forward to seeing you this autumn!

Pryd

-

-

Ble

Gwesty'r Marine Hotel
Aberystwyth, Cymru SY23 2DA

Map Google a chyfarwyddiadau

Rhannu

18 RSVP


A fyddwch yn dod?

Aelod Plaid Cymru