Cinio'r Gynhadledd
Conference Dinner

Ymunwch â ni a'ch cyd-aelodau Plaid Cymru yn un o ddigwyddiadau mwyaf poblogaidd y flwyddyn - Cinio'r Gynhadledd.

Mae tocynnau nawr ar werth i aelodau Plaid Cymru am £55 y pen.

Cysylltwch â [email protected] neu 029 2047 2272 os oes gennych unrhyw gwestiwn neu'n cael anhawster gyda'r system archebu.

Join other Plaid Cymru members in one of the most popular events in our calendar - Conference Dinner.

Tickets are now for sale for Plaid Cymru members at £55 a head.

Please contact [email protected] or call 029 2047 2272 if you have any questions or are experiencing problems with the booking system.

Pryd

-

-

Ble

Gwesty'r Marine Hotel
Glan y Môr
Aberystwyth SY23 2DA
United Kingdom
Map Google a chyfarwyddiadau

Cyswllt

Sarah King
Rhannu

24 RSVP


A fyddwch yn dod?

Aelod Plaid Cymru