Cinio'r Gynhadledd 2022
2022 Conference Dinner

Mynnwch eich tocyn ar gyfer Cinio’r Gynhadledd gyntaf ers dros dwy flynedd.

Nos Wener 25 Mawrth, bydd cyfle i aelodau ddod at ei gilydd i fwynhau pryd tri chwrs yng Ngwesty’r Park Plaza, Caerdydd. Bydd hefyd cyfle i glywed gan ein siaradwr gwadd gwych; newyddiadurwr, sylwebydd chwaraeon a chyn-chwaraewr rygbi Cymru, Eddie Butler.

Bydd y noson yn agor gyda derbyniad diodydd am 7pm.

Noddir y cinio gan y People's Postcode Lottery, a'r derbyniad diodydd gan WWF. Diolch iddynt am eu nawdd.

      

Edrychwn ymlaen yn arw i’ch gweld yn y gwanwyn!

Get your ticket for our first Conference Dinner for over two years.

On Friday 25 March, members will have the opportunity to come together to enjoy a three course meal at the Park Plaza Hotel, Cardiff. There will also be an opportunity to hear from our fantastic guest speaker, journalist, sports commentator and former Welsh rugby player Eddie Butler.

The pre-dinner drinks reception will open the evening at 7pm.

The dinner is sponsored by the People's Postcode Lottery, and the drinks reception by WWF. Thanks to them for their sponsorship.

      

Looking forward to seeing you this spring!

Pryd

-

-

Ble

Gwesty'r Park Plaza Hotel, Caerdydd
Caerdydd, Cymru CF10 3AL

Map Google a chyfarwyddiadau

Rhannu

160 RSVP


A fyddwch yn dod?

Aelod Plaid Cymru