Mae ymgeisydd Etholiad Senedd Plaid Cymru ar gyfer Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth, wedi cyhoeddi heddiw y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn cynnig i Gymru gynnal Gemau’r Gymanwlad naill ai yn 2030 neu 2034, gan roi hwb i economi Cymru a phroffil y genedl ar lwyfan chwaraeon y byd.

Tynnodd Rhun ap Iorwerth sylw at brofiad “hynod gadarnhaol” Glasgow o gynnal y Gemau yn 2014 fel glasbrint posib i Gymru, gan ychwanegu bod y digwyddiad wedi cyfrannu hyd at £ 740m i GVA yr Alban mewn termau gros.

Ychwanegodd Rhun ap Iorwerth, a oedd yn rhan o'r tîm y tu ôl i gais llwyddiannus Ynys Môn i gynnal Gemau Rhyngwladol yr Ynysoedd yn 2025, y gallai cynnal Gemau'r Gymanwlad ddod nid yn unig â buddion economaidd ond buddion iechyd cyhoeddus ehangach i Gymru hefyd trwy wella cyfleusterau ac ysbrydoli pobl i ymgymryd â chwaraeon newydd.

Dywedodd ymgeisydd Senedd Plaid Cymru ar gyfer Ynys Môn Rhun ap Iorwerth,

“Roedd dilyn Cymru i Ffrainc ar gyfer Ewro 2016 yn brofiad arbennig a fydd yn aros gyda mi am byth.

“Rydw i eisiau i ni allu cynnal digwyddiadau rhyngwladol tebyg yma gartref fel y gall Cymru hefyd ddod yn llwyfan ar gyfer cystadlaethau chwaraeon byd-enwog.

“Dyna pam y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn cynnig i Gymru gynnal Gemau’r Gymanwlad naill ai yn 2030 neu 2034, gan roi hwb i’n proffil byd-eang a dod ag ystod o fuddion economaidd.

“Roedd profiad Glasgow o gynnal Gemau’r Gymanwlad yn 2014 yn hynod gadarnhaol a gallai un Cymru ddysgu ohono wrth baratoi ein cais.

“Mae ffigurau’n dangos bod y Gemau wedi cyfrannu hyd at £ 740m i GVA yr Alban gydag amcangyfrif o 690,000 o bobl yn ymweld â dinas Glasgow yn gwario £ 280m tra roeddent yno.

“Byddai cynnal y Gemau yn gofyn am fuddsoddi mewn lleoliadau chwaraeon a seilwaith trafnidiaeth, gan greu cyfleoedd cyflogaeth a gadael etifeddiaeth o gyfleusterau o safon fyd-eang i gymunedau Cymru eu defnyddio a'u mwynhau am nifer o flynyddoedd i ddod.

“Gobeithio y byddai cynnal y Gemau yn ysbrydoli cenhedlaeth newydd o athletwyr o Gymru i ddilyn y rhai sydd eisoes yn gwneud ein cenedl yn falch ar lwyfan chwaraeon y byd.”

Dywedodd y sbrintiwr a anwyd yng Nghaerdydd, Mica Moore, a gystadlodd dros Gymru yn y ras gyfnewid 4 × 100 metr yng Ngemau'r Gymanwlad 2014 yn Glasgow,

“Fel athletwr balch o Gymru mae hyn yn newyddion anhygoel i mi fod Plaid Cymru yn addo datblygu cais i gynnal Gemau’r Gymanwlad yng Nghymru.

“Fe wnes i gystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad yn Glasgow 2014, a dyna oedd fy mhrofiad o gêm gartref. Roedd y standiau'n llawn dop, y torfeydd mor uchel, roedd pawb yn teimlo eu bod nhw'n bloeddio amdanon ni ac roedd yn dangos yn ein perfformiad oherwydd bod gennym ni record genedlaethol sy'n dal i sefyll heddiw.

“Mae cael y cyfle i gystadlu dros Gymru o flaen torf gartref yn rhywbeth y byddwn i wrth fy modd pe bai athletwyr sydd ar ddod yng Nghymru yn ei brofi, a hyd yn oed os nad ydw i'n cystadlu bryd hynny, byddaf yn sefyll yn iawn yn y o flaen y stand yn bloeddio gweddill Cymru.”