Plaid Cymru yn galw am roi terfyn ar “cipio tir”

Mae gwybodaeth a welwyd gan Blaid Cymru yn dangos bod £1.3 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer plannu coed wedi mynd i ymgeiswyr y tu allan i Gymru.

Cafodd y ffigyrau eu beirniadu gan lefarydd Plaid Cymru dros amaethyddiaeth a materion gwledig, Cefin Campbell AS.

Mae cynllun Creu Coetir glastir wedi bod ar waith ers mis Mehefin 2015, lle bu un ar ddeg o ‘ffenestri’ ariannu.

Mae data a gafwyd gan Blaid Cymru yn dangos bod £1,306,561 o'r arian a ddyrannwyd wedi mynd i ymgeiswyr gyda chyfeiriadau y tu allan i Gymru ar draws y 9 ffenestr gyntaf. Mae hyn yn cynrychioli 14% o’r holl gronfeydd a ddyrannwyd. Yn ystod y 7fed  ffenestr, roedd hyn mor uchel â 25%. Nid yw data ar gyfer y 2 ffenestr ddiwethaf wedi'i gyhoeddi eto.

Mae Mr Campbell eisoes wedi siarad yn erbyn prynu ffermydd teuluol Cymru gan gwmnïau rhyngwladol sydd nid yn unig yn gweld y tir yn cael ei golli ar gyfer cynhyrchu bwyd, ond cymunedau gwledig a diwylliant dan fygythiad.

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru dros Amaethyddiaeth a Materion Gwledig, Cefin Campbell AS,

Mae’r ffigurau diweddaraf hyn gan Lywodraeth Cymru yn cadarnhau ein hofnau bod arian cyhoeddus, drwy gynllun Creu Coetir Glastir, yn arllwys dros y ffin o Gymru i bocedi hapfasnachwyr rhyngwladol sy’n ymgymryd â thir ar dir fferm yng Nghymru i wrthbwyso eu hôl troed carbon eu hunain.

“Mae’n ddigon posibl y bydd y ‘greenwashing’ mentrus hwn yn lleddfu cydwybod  cwmnïau rhyngwladol o’u hoblygiadau hinsawdd, ond mae’r math hwn o economi echdynnol yn niweidiol i Gymru – rydym yn colli ffermydd teuluol, y cymunedau o’u cwmpas, a’r dull o gynhyrchu bwyd. Mae coed yn cymryd lle ein pobl, a beth sy’n fwy – mae Llywodraeth Cymru yn ei ariannu!

“Rwyf wedi galw ers tro ar Lywodraeth Cymru i weithredu dull sy’n sicrhau bod y goeden gywir yn cael ei darparu, yn y lle iawn, am y rheswm cywir. Gyda ymhell dros £1 filiwn o bunnoedd o arian cyhoeddus wedi gadael pwrs Cymru ers 2015 i gefnogi’r landlordiaid absennol hyn mae’n hanfodol bod Llywodraeth Cymru yn gweithredu ar frys i amddiffyn cymunedau Cymru rhag y duedd gynyddol bryderus hon.”