Cynhadledd Flynyddol 2021
2021 Annual Conference

Ymunwch â'n Cynhadledd wyneb yn wyneb gyntaf ers dwy flynedd. Dyma gyfle arbennig i deulu Plaid Cymru ddod yn ôl at ein gilydd i drafod syniadau, edrych tua’r dyfodol, ac wrth gwrs, i gymdeithasu unwaith eto.

Bydd cynifer o elfennau traddodiadol y gynhadledd â phosib yn rhan o’r digwyddiad eleni, gan gynnwys areithiau gan rai o’n Haelodau Etholedig a Chynghorwyr, stondinau, sesiynau trafod ar y prif lwyfan, cyfarfodydd ymylol, digwyddiadau cymdeithasol, ac wrth gwrs, y cynigion i’r Gynhadledd.

Cofrestrwch o flaen llaw yma. Edrychwn ymlaen i'ch gweld fis Hydref.

Join our first in-person Conference in two years. This is a fantastic opportunity to bring the Plaid Cymru family back together to discuss ideas, look towards the future, and of course, to socialise once again.

As many traditional elements of conference as possible will be part of this year’s event, including speeches from some of our Elected Members and Councillors, exhibition stalls, main stage debates, fringe events, social events, and of course, motions to Conference.

Register in advance here. We look forward to seeing you in October.

Pryd

-

-

Ble

Canolfan y Celfyddydau || Arts Centre
Aberystwyth SY23 3DE

Map Google a chyfarwyddiadau

Rhannu

20 RSVP

Ra’ees Richards Samuel Thomas Tai Griffiths Daniel Llewellyn Alyn Davies Jac Jones Betsan Wyn Jones Ian Gwynne Cyffin Thomas Lloyd Hole


A fyddwch yn dod?