Cynhadledd Flynyddol
Annual Conference

Llun o'r awyr o Landudno a'r teitl Cynhadledd Flynyddol 2022, Llandudno, 21-22 Hydref

Llandudno, 21 a 22 Hydref

Am y tro cyntaf mewn tair blynedd, bydd aelodau Plaid Cymru yn cyfarfod wyneb yn wyneb yng Nghynhadledd Flynyddol Plaid Cymru.

Gadewch i ni wybod os fyddwch chi'n dod drwy lenwi'r RSVP isod!

Hygyrchedd

Byddwn yn darparu cyfieithu ar y pryd o'r Gymraeg i Saesneg, a bydd ystafell dawel i ofalwyr gael gorffwys ar gael. Os ydych yn dymuno cael cyfieithydd BSL yn y gynhadledd, gadewch i ni wybod drwy ebostio [email protected] cyn 1 Hydref. 

Mwy o wybodaeth

Mae mwy o wybodaeth ar dudalen arbennig i'r Gynhadledd - plaid.cymru/cynhadledd

Aerial image of Llandudno with the title 2022 Annual Conference, Llandudno, 21 - 22 October

Llandudno, 21 & 22 October

For the first time in three years, Plaid Cymru members will meet in person for Plaid Cymru's Annual Conference.

Let us know if you're coming by filling in the RSVP below!

Accessibility

Simultaneous translation from Welsh to English will be provided, and a quiet room will be available for carers to take a break. If you require a BSL interpreter at Conference, please let us know by emailing emailing [email protected] by 1 October. 

More information

More information will be posted on the dedicated page for Conference - partyof.wales/conference

Pryd

-

-

Ble

Venue Cymru
Llandudno LL30 1BB
United Kingdom
Map Google a chyfarwyddiadau

Rhannu

133 RSVP

Claudia herman Aneurin R Minton Anna Thomas Sarah Banham Eleri Griffiths Jac Jolly Richard Edwards Brandon Ham Annette Davies Karl Davies Sian Rees Deian Rhys Hughes Andy Lancelot Gillian Jones John Rowlands Darren Price Meinir Huws Dafydd Owen Cai Phillips Madoc Batcup James Alexander Garvey Ashley Davies Mahmut Agit Ceviz Lloyd Mann Gary Enright Carole Willis Ben Saltmarsh Philip James Bevan Neil Roberts Julie Williams Elan Henderson Mary Elizabeth Evans Sibani Roy Cefyn Henry Williams Andrew Jenkins Kelvin Edwards Sian Thomas sandra agnew Dylan Wyn Rees Alwen Watkin Jonathan Evershed Chris Johnes mervyn hinton John Taylor June James Lisa Goodier Keren Bond Jill Evans


A fyddwch yn dod?