Cynhadledd Flynyddol
Annual Conference

Llun o'r awyr o Aberystwyth a'r teitl Cynhadledd Flynyddol 2023, Aberystwyth, 6-7 Hydref

Aberystwyth, 6 a 7 Hydref

Y Gynhadledd ger y Lli - mae Cynhadledd Flynyddol Plaid Cymru yn dychwelyd i Aberystwyth yn hydref 2023.

Gadewch i ni wybod os fyddwch chi'n dod drwy lenwi'r RSVP isod!

Hygyrchedd

Byddwn yn darparu cyfieithu ar y pryd o'r Gymraeg i Saesneg fel yr arfer; os ydych yn dymuno cael cyfieithydd BSL yn y gynhadledd, gadewch i ni wybod drwy ebostio [email protected] cyn 10 Medi. 

Mwy o wybodaeth

Mae mwy o wybodaeth ar dudalen arbennig i'r Gynhadledd - plaid.cymru/cynhadledd

Aerial image of Aberystwyth with the title 2023 Annual Conference, Aberystwyth, 6-7 October

Aberystwyth, 6 & 7 October

Conference is returning to Cardigan Bay, with Plaid Cymru's Annual Conference in the autumn of 2023.

Let us know if you're coming by filling in the RSVP below!

Accessibility

Simultaneous translation from Welsh to English will be provided; if you require a BSL interpreter at Conference, please let us know by emailing emailing [email protected] by 10 September. 

More information

More information will be posted on the dedicated page for Conference - partyof.wales/conference

Pryd

-

-

Ble

Prifysgol Aberystwyth
Prifysgol Aberystwyth
Aberystwyth, Ceredigion SY23 3DE
United Kingdom
Map Google a chyfarwyddiadau

Rhannu

46 RSVP

Eifion Williams Huw Evans Alyn Davies Iaya Hassan Rebecca Chandler Billie Jade Thomas Geraint Huw Day Angharad Beynon Cindy Skelley Cadewyn Skelley Emily Durrant-Munro Kerry Ferguson Gary Enright Chris Jones Gary Enright mathew norman John Young


A fyddwch yn dod?