Mae'r pandemig wedi ein gorfodi i edrych ar ba swyddi yn ein cymdeithas sy'n hanfodol, ac mae'r rhai sy'n gofalu ac yn cefnogi'r rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas yn haeddu cael eu cydnabod am y cyfraniadau anhygoel a wnânt.

Trwy lofnodi’r ddeiseb hon, yr ydych yn cytuno i Blaid Cymru gofnodi eich barn wleidyddol a’i ddefnyddio at ddibenion ymgyrchu. Gallwch weld ein polisi diogelu data yma.

Galwn ar Weinidog Iechyd Cymru, Vaughan Gething, i roi taliad cyfartal i'r holl staff sy'n gweithio mewn cartref gofal - gan gynnwys glanhawyr a'r staff arlwyo mewn cartrefi gofal sy'n peryglu eu diogelwch eu hunain bob dydd. Maent yn haeddu cael eu trin fel aelodau cyfartal o’r tîm hynny o bobl sy'n rhedeg cartrefi gofal.

347 signatures