AS Plaid Cymru yn galw am frand ‘Gwnaed yng Nghymru’

Mae Cefin Campbell AS, llefarydd Plaid Cymru ar amaethyddiaeth a materion gwledig wedi beirniadu Bargen Fasnach Awstralia fel un “amgylcheddol anllythrennog” a sydd yn “frad difrifol o ffermwyr Cymru.”

Wrth ysgrifennu yn y Sunday Times, dywed Mr Campbell fod “risg wirioneddol” y bydd mewnlifiad o gig eidion a chig oen rhatach o Awstralia i’n marchnadoedd yn tanseilio cynnyrch domestig.

Dywed Mr Campbell mai “fawr o synnwyr economaidd y mae bargen Awstralia yn ei wneud, mae hefyd yn amgylcheddol anllythrennog” gan dynnu sylw at y ffaith bod llawer o gig eidion a fewnforiwyd i Gymru wedi dod o Iwerddon, dim ond 50 milltir i ffwrdd, tra bydd yn rhaid i gig deithio 10,000 o filltiroedd yn awr.

Mae Mr Campbell wedi galw am frand swyddogol ‘Gwnaed yng Nghymru’ i helpu i hyrwyddo defnydd Cymru o nwyddau a gwasanaethau a gynhyrchir gan Gymru.

Mae’r galwadau wedi’u gwneud cyn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, sydd unwaith eto wedi troi at arlwy rhithwir.

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru dros amaethyddiaeth a materion gwledig, Cefin Campbell  AS,

“Gyda’r haf arnom ni, byddai cymunedau gwledig ar draws y wlad fel arfer yn paratoi ar gyfer wythnosau o sioeau a ffeiriau, ond mae digwyddiadau’r misoedd a’r blynyddoedd diwethaf wedi gadael y cyfnod hwn yn teimlo’n debycach i aeaf caled.

“Mae’n amlwg bod y ffordd wledig o fyw a’r rhai sy’n ennill bywoliaeth o’r tir yn wynebu bygythiadau o bob cyfeiriad – gan gynnwys o’r pandemig, Brexit, newid hinsawdd neu’r ansicrwydd a achosir gan Fil Amaethyddiaeth Llywodraeth Lafur Cymru sydd ar fin digwydd.

“Rwy’n credu’n gryf bod gan sector amaethyddol Cymru botensial enfawr. Gan gynhyrchu bwyd a diod ymysg yr ansawdd uchaf yn y byd, mae Plaid Cymru wedi bod yn eiriolwr ers tro byd dros gymell busnesau i ddod o hyd iddynt yn lleol, gan gwtogi’r gadwyn gyflenwi a  chreu swyddi drwy roi hwb i lefelau caffael.

“Dyna pam rwy’n galw am frand swyddogol ‘Gwnaed yng Nghymru’ i helpu Pobl Cymru i adnabod y cynnyrch sydd wedi’i wneud yma. Yn hytrach na chaniatáu cytundebau Torïaidd sy’n amlwg yn cyflenwi cynnyrch rhad o ansawdd isel i’n siopau a’n harchfarchnadoedd, gallwn werthu ein bwyd a’n diod gorau i’r byd er budd ein ffermwyr, yn hytrach na ar draul ein ffermwyr.”