Cynhadledd Wanwyn
Spring Conference

Llun o'r awyr o Lanelli a'r teitl Cynhadledd Wanwyn 2023, Llanelli, 3-4 Mawrth

Llanelli, 3 a 4 Mawrth

Edrychwn ymlaen i'ch croesawu chi i Lanelli ym mis Mawrth 2023.

Gadewch i ni wybod os fyddwch chi'n dod drwy lenwi'r RSVP isod!

Amserlen 

Mae amserlen a holl ddigwyddiadau'r gynhadledd ar gael yma

Hygyrchedd

Byddwn yn darparu cyfieithu ar y pryd o'r Gymraeg i Saesneg fel yr arfer.

Aerial image of Llanelli with the title 2023 Spring Conference, Llanelli, 3 - 4 March

Llanelli, 3 & 4 March

We look forward to welcoming you to Llanelli in March 2023.

Let us know if you're coming by filling in the RSVP below!

Timetable 

The full timetable and list of fringe events is available here

Accessibility information

Simultaneous translation from Welsh to English will be provided.

Pryd

-

-

Ble

Ffwrnes
Park Street
Llanelli, Sir Gâr SA15 3YE

Map Google a chyfarwyddiadau

Rhannu

83 RSVP

Alun Lenny Sam Ward Mair Heulyn Rees Thomas Pugh Michael Williams Luned Mair Barratt Anne Tod John Thomas Sian Rees Jack Morris Celia Davies Ffred Clegg Gareth Cunningham Helen E V Lane William Ridd Amanda Jane Ellis Deian Hughes Rory Francis Timothy Richards Marc Phillips Lisa Goodier Kevin Harry Ieuan Reynolds Christoph Fischer Ann Evans Ashley Davies Ellis Peares Steve Duggan Brandon Ham Geraint Huw Day Jonathan Evershed Mike Brown Philip David Evans Vikki Butler Steve Thomas Pat Taylor Helen Williams Suan John Meic Williams Sara Jones Gary Enright mathew norman Tomos Povey Rhian Davies Sandra Agnew John Young


A fyddwch yn dod?