Mae Cymru wedi cael ei tharo gan dywydd garw a llifogydd difrifol. Os ydych chi wedi dod o hyd i'ch cartref neu fusnes o dan ddŵr yn sydyn, nid ydych chi ar eich pen eich hun, ac mae help wrth law.

Mae cynrychiolwyr Plaid Cymru yma i'ch helpu. Dyma rifau ac ebyst defnyddiol.


GOGLEDD CYMRU

Sian Gwenllian AS a Hywel Williams AS (Arfon)

01286 672 076, [email protected] / 012 8667 2076, [email protected]

Liz Saville Roberts AS (Dwyfor Meirionydd)

01341 422 661, [email protected]

Rhun ap Iorwerth AS (Ynys Mon)

01248 723 599, [email protected]

Llyr Gruffydd AS (Rhanbarthol)

01824 703 593, [email protected]

CANOLBARTH A GORLLEWIN CYMRU

Helen Mary Jones (Rhanbarthol)

[email protected]

Elin Jones a Ben Lake (Ceredigion)

01970 624 516, [email protected][email protected]01570 940333

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr)

01269 597 677, [email protected]

GORLLEWIN DE CYMRU

Dr Dai Lloyd (Regional)

[email protected]

Bethan Sayed (Rhanbarthol)

01639 820 530, [email protected]

CANOL DE CYMRU

Leanne Wood (Rhondda)

01443 681420, [email protected]

DWYRAIN DE CYMRU

Delyth Jewell (Rhanbarthol)

0300 200 7138, [email protected]


Cymorth Naturiol Cymru

Ffoniwch Rybuddion Llifogydd ar 0345 988 1188