Eitem 2: Bedwyr Williams - A Methodist to my Madness

Teitl: A Methodist to my Madness

Artist: Bedwyr Williams 

Cyfrwng: Print argraffiad cyfyngedig. 27/100

 

 

Maint: A3 gyda mownt A2

Dyddiad: 

Pris cadw: £200

Am yr artist: Mae’r artist Cymreig Bedwyr Williams yn am lyn tynnu ar hynodrwydd cyffredin ei fodolaeth hunangofiannol er mwyn datblygu ei gerfluniau a’i berfformiadau. Mae ei waith yn cyfuno celf a bywyd gyda throad comedïaidd sydd yn ddisymwth yn gyd-deimladwy a pherthynol. Yn enillydd Medal Aur yr Eisteddfod, mae wedi cynrychioli Cymru yng Ngŵyl Biennale Fenis ac mae ei waith wedi ei gadw yn Oriel Saatchi ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru.