Eitem 3: Janette Roberts - Cottages Gwaelod-y-Garth

Teitl: Cottages Gwaelod-y-Garth

Artist: Janette Roberts

Cyfrwng: Oil on board - framed

 

Maint: 24 x 30 cm 

Dyddiad: 2021

Pris cadw: £300

Am yr artist: Cafodd Janette ei geni yn y de lle mae’n byw o hyd ac yn gweithio mewn olew ac argraffiad torlun pren yn bennaf. Bydd yn canolbwyntio ar yr hyn sy’n nodweddiadol ac yn gyfarwydd. Mae Janette yn profi ac yn gwerthfawrogi drama sydd yn deillio o’r bensaernïaeth gyffredin ei olwg sydd o’i hamgylch ac yn pwysleisio ei berthynas gyda gofod. Ei dymuniad yw canfod yr hyn sy’n anarferol yn yr arferol a’r hyn sy’n anghyffredin ym mhethau cyffredin.