Teitl: One day all this could be mine (Mon Paris)

Artist: Geraint Ross Evans (gwefan)

Cyfrwng: Siarcol wedi'i gywasgu ar bapur – wedi ei fframio

L4_Geraint_Ross_Evans_One_day_this_could_all_be_mine_2018_1000x.png

Maint: 56cm x 34cm

Dyddiad: 2017-18

Pris cadw: £500

Am yr artist: O frasluniau bach at luniadau eang medrus, mae dylunio o arsylwadau yn ganolog i waith Geraint. Yn aml wrth gyfuno disgyblaethau artistig, mae'n adeiladu ei themâu o amgylch profiad yr unigolyn, o safbwynt daearyddiaeth weledol a gwleidyddol lleoliadau. Mae One day all this could be mine (Mon Paris) yn ran o'i waith Surface Worlds (2017-18)—cyfres o luniadau a seinweddau sy'n ymchwilio i themâu dosbarth, prynwriaeth ac unigolyddiaeth fodern—a gipiwyd trwy adlewyrchiadau ffenestri un o brif ganolfannau manwerthu Llundain, Oxford Street.

Cliciwch am fwy o wybodaeth ar sut i ymuno â'r ocsiwn neu i gynnig pris o flaen llaw.