Mae 3 etholiad yn cael eu cynnal ddydd Iau 6 Mai:

  1. Aelod Etholaethol Lleol y Senedd (Senedd Cymru)
  2. Aelodau Rhanbarthol y Senedd
  3. Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd

Os ydych chi'n ansicr o leoliad eich gorsaf bleidleisio, cliciwch y blwch isod i ddarganfod a dychwelyd i'r dudalen hon i wneud eich cynllun i bleidleisio.

Gadewch i ni adeiladu eich cynllun pleidleisio!


Yn gyntaf, dywedwch wrthym sut y byddwch yn pleidleisio:

pleidlais-bost.png