6 cham i bleidleisio dros Blaid Cymru drwy'r post

Cam 1

Gwiriwch y cynnwys yn ofalus. Y tu mewn i'ch pecyn pleidleisio post, dylai fod:

1. cyfarwyddiadau ar sut i fwrw'ch pleidleisiau a sut i'w dychwelyd
2. datganiad pleidlais bost
3. dau amlen
4. 3 papur pleidleisio ar gyfer yr etholiadau sy'n cael eu cynnal (neu fwy os oes gennych isetholiad lleol)


Cam 2

Cwblhewch y datganiad pleidlais bost yn ofalus gan ddilyn y cyfarwyddiadau.

Heb eich llofnod a'ch dyddiad geni ar y datganiad hwn ni fydd eich pleidleisiau'n cyfrif.


Cam 3

Cwblhewch eich papurau pleidleisio, gan nodi'ch cefnogaeth wrth ymyl ymgeiswyr Plaid Cymru – The Party of Wales.


Cam 4

Rhowch eich papurau pleidleisio yn yr amlen lai.


Cam 5

Rhowch eich datganiad pleidlais bost a'r amlen sy'n cynnwys eich papurau pleidleisio yn yr amlen fwy, a'i selio i gyd. Sicrhewch fod y cyfeiriad dychwelyd yn glir.


Cam 6

Dychwelwch yr amlen pleidlais bost erbyn 10pm ar ddiwrnod yr etholiad. Gallwch:

a) Rhowch ef yn y post mewn digon o amser i'w ddanfon;
b) Ei ddanfon i Swyddfa Etholiadau eich cyngor lleol;
c) Ei drosglwyddo i'r orsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad.


Rydych chi bellach wedi pleidleisio dros Plaid Cymru ac mae eich pleidleisio post wedi'i gwblhau.

Defnyddiwch y ffurflen ('cofrestrwch' os ydych chi'n darllen ar ffôn symudol) i ddweud wrthym am eich cynllun pleidlais bost.