• Mae gorsafoedd pleidleisio ar agor rhwng 7am a 10pm ddydd Iau Mai 6, 2021.
  • Nid oes angen eich cerdyn pleidleisio arnoch i bleidleisio.
  • Rhaid i chi bleidleisio yn eich gorsaf bleidleisio benodol.
  • Os ydych wedi'ch cofrestru i bleidleisio, ond nad oes gennych eich cerdyn pleidleisio, gallwch fynd i'r orsaf bleidleisio a rhoi eich enw a'ch cyfeiriad iddynt.
  • Nid oes angen unrhyw fath o gerdyn adnabod arnoch.

Os nad ydych wedi derbyn eich cerdyn pleidleisio neu os nad ydych wedi derbyn eich pleidlais bost eto, cysylltwch â'ch swyddfa etholiadau lleol yn eich cyngor sir.

 

Cliciwch yma i roi rhodd garedig i ymgyrch etholiadol Plaid Cymru.