Llywodraeth y DU ar ei hôl hi o’i gymharu â’r UE a Chanada ar ddefnyddio asedau Rwsiaidd wedi’u rhewi i ailadeiladu’r Wcráin, meddai Hywel Williams AS 

Heddiw (Dydd Llun 20 Chwefror) mae llefarydd Plaid Cymru ar faterion tramor yn San Steffan, Hywel Williams AS, wedi annog Llywodraeth y DU i chwarae rhan fwy gweithredol wrth archwilio sut y gellir defnyddio asedau Rwsia i ailadeiladu’r Wcráin. 

Daw ymyrraeth AS Plaid Cymru ar ôl i’r Undeb Ewropeaidd gyhoeddi wythnos diwethaf (dydd Mawrth 14 Chwefror) ei fod yn sefydlu gweithgor ar y cwestiwn. 

Fe fydd gweithgor yr Undeb Ewropeaidd yn cynnal “dadansoddiad cyfreithiol, ariannol, economaidd a gwleidyddol” i asesu’r posibilrwydd hwn, meddai llywodraeth Sweden mewn datganiad ddydd Mawrth diwethaf. Ar hyn o bryd Sweden sy'n dal llywyddiaeth Cyngor yr UE, sy'n gosod blaenoriaethau gwleidyddol yr undeb. 

Yng Nghanada, o dan y Ddeddf Mesurau Economaidd Arbennig - Rheoliadau Rwsia, mae Llywodraeth Canada yn bwriadu defnyddio asedau Rwsiaidd a atafaelwyd i helpu i ariannu'r gwaith o ailadeiladu Wcráin. Cyhoeddodd Gweinidog Materion Tramor Canada, ar 19 Rhagfyr 2022 y byddent yn dechrau trwy fynd ar drywydd £ 21.7m o ddaliadau gan oligarch Rwsiaidd Roman Abramovich. Canada yw'r wlad G7 gyntaf i weithredu mesurau o'r fath. 

Yn ôl banc canolog Rwsia, mae tua £266 biliwn o gronfeydd tramor Rwsia wedi’u rhewi mewn awdurdodaethau sy’n cymryd rhan mewn sancsiynau, gan gynnwys Ffrainc, yr Almaen, Japan, yr Unol Daleithiau, y DU, Awstria, Canada. 

Mae’r DU wedi rhewi £18bn o asedau sy’n perthyn i oligarchiaid a Rwsiaid eraill ers i Rwsia oresgyn yr Wcrain ym mis Chwefror 2022. 

Yn y DU, y dull cyfreithiol presennol o gymryd y cam nesaf ac atafaelu’r asedau hyn yn y DU fyddai defnyddio Deddf Elw Troseddau 2002. Mae Llywodraeth y DU wedi dweud bod gwaith yn mynd rhagddo yn hyn o beth. 

Dywedodd Hywel Williams AS: 

“Ddydd Gwener, bydd blwyddyn wedi pasio ers i ymosodiad anghyfreithlon cyfundrefn Rwsia ar yr Wcrain ddechrau. Yn yr amser hwn, mae pobl Wcrain wedi dangos gwytnwch rhyfeddol yn wyneb ymosodiadau creulon parhaus. 

“Rhaid i’r rhai sy’n cefnogi cyfundrefn Putin dalu am y difrod a achoswyd a rhoi iawndal i ddioddefwyr. Dylid defnyddio'r asedau sy'n gysylltiedig â Rwsia sydd wedi'u rhewi yn y DU i gefnogi pobl yr Wcrain, gan gynnwys ariannu ymdrechion dyngarol a chyfrannu at ailadeiladu'r wlad. 

“Ar hyn o bryd mae’r DU ar ei hôl hi o gymharu â Chanada a’r UE ar y mater hwn. Dylai’r Ysgrifennydd Tramor gymryd rhan fwy gweithredol yn rhyngwladol i sicrhau bod Rwsia yn talu am ailadeiladu’r Wcráin. 

“Rhaid i’r DU barhau i gefnogi’r Wcrain ar y llwybr tuag at heddwch a sicrhau atebolrwydd am y troseddau erchyll sy’n cael eu cyflawni ar draws Wcráin.”