Sadwrn Sblennydd - Preseli
Super Saturday - Preseli

Ymunwch â ni am ‘Sadwrn Sblennydd’ o ymgyrchu yn ardal y Preseli. Ar ôl lansiad llwyddiannus i ymgyrch Ben Lake fis diwethaf, mae'n bryd dechrau gweithredu!

Byddwn yn cael diwrnod o ddosbarthu taflenni i bob cwr o ogledd Penfro er mwyn lledaenu neges Plaid Cymru a chodi ymwybyddiaeth o Ben Lake yn ardaloedd newydd ei etholaeth - o Landudoch i Lanrhian, o Grymych i Gwm gwaun.

Pryd: Dydd Sadwrn, 28 Hydref
Ble: Cwrdd ym maes parcio Clwb Rygbi Crymych am 10am ar gyfer y briffio.

Yno, byddwch yn derbyn taflenni a chyfarwyddiadau o ran ble i fynd.

Mae’n gyfle gwych i gwrdd â’r tîm ac i ddechrau ar y gwaith. Mae croeso i bawb, aelodau a chefnogwyr, felly anogwch eich teulu a’ch ffrindiau i ymuno â ni.

Join us for a ‘Super Saturday’ of campaigning in the Preseli area. Following a successful launch of Ben Lake's campaign last month, it's time to get active!

We will have a day of distributing leaflets all over north Pembroke to spread Plaid Cymru's message and raise awareness of Ben Lake in the new areas of his constituency - from Llandudoch to Llanrhian, from Crymych to Cwm gwaun.

When: Saturday, 28 October
Where: Meet in the Crymych Rugby Club car park at 10am for the briefing.

From there you will receive leaflets and instructions as to where to go.

It's a great opportunity to meet the team and start the work. Everyone is welcome, members and supporters, so encourage your family and friends to join us.

Pryd

-

-

Ble

Clwb Rygbi Crymych
Crymych

Map Google a chyfarwyddiadau

Rhannu

2 RSVP

Peter Spriggs


A fyddwch yn dod?