Cinio'r Cynhadledd Wanwyn || Spring Conference Dinner 2023

Ymunwch ag aelodau eraill Plaid Cymru yn un o ddigwyddiadau mwyaf poblogaidd ein calendr - Cinio’r Gynhadledd.

Mae tocynnau yn £50 y pen.

Mae tablau o 10 ar gael.

Anfonwch e-bost at [email protected] gydag unrhyw gwestiynau.


Join other Plaid Cymru members in one of the most popular events in our calendar - Conference Dinner.

Tickets are £50 per person.

Tables of 10 are available.

Please email [email protected] with any questions.

 

Defnyddiwch y ffurflen ganlynol i gwblhau eich archeb.

Gallwch adael y meysydd ID Cwsmer/ID Taliad/ID Tanysgrifiad yn wag.

 

Use the following form to complete your order.

You may leave the Customer ID/Payment ID/Subscription ID fields blank.


Swm

£

Talu gyda

Os ydych yn defnyddio Apple Pay, mae'n bosib y bydd y nodyn cadarnhau yn cyfeirio at ein prosesydd taliadau, "NationBuilder"

Bron yna! Cyflwynwch eich cyfraniad isod.

Wedi cadw'r manylion dull talu.

Newid dull talu


Eich manylion

Golygu

Golygu ,

Nid oes modd didynnu treth ar gyfraniadau.

O dan Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 (PPERA), mae'n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU, ac eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw, er mwyn gwneud rhodd o fwy na £500.

Os byddwch yn rhoi mwy na £11,180 i'r Blaid, mae'n ofynnol o dan Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 i roi gwybod am rodd o'r fath i'r Comisiwn Etholiadol, a fydd yn cyhoeddi'r ffaith eich bod wedi gwneud rhodd dros £11,180. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan y Comisiwn Etholiadol.


£ 50.00