Cynhadledd Wanwyn
Spring Conference

Llun o'r awyr o Lanelli a'r teitl Cynhadledd Wanwyn 2023, Llanelli, 3-4 Mawrth

Llanelli, 3 a 4 Mawrth

Edrychwn ymlaen i'ch croesawu chi i Lanelli ym mis Mawrth 2023.

Gadewch i ni wybod os fyddwch chi'n dod drwy lenwi'r RSVP isod!

Cinio'r Cynhadledd

Ffoniwch Gwennol Haf ar 029 20 472272 i brynnu tocyn - £50 yr un (mae tablau o 10 ar gael).

Hygyrchedd

Byddwn yn darparu cyfieithu ar y pryd o'r Gymraeg i Saesneg fel yr arfer; os ydych yn dymuno cael cyfieithydd BSL yn y gynhadledd, gadewch i ni wybod drwy ebostio [email protected] cyn 5 Chwefror. 

Mwy o wybodaeth

Mae mwy o wybodaeth ar dudalen arbennig i'r Gynhadledd - plaid.cymru/cynhadledd

Aerial image of Llanelli with the title 2023 Spring Conference, Llanelli, 3 - 4 March

Llanelli, 3 & 4 March

We look forward to welcoming you to Llanelli in March 2023.

Let us know if you're coming by filling in the RSVP below!

Conference Dinner

Phone Gwennol Haf on 029 20 472272 to book a ticket - £50 each (Tables of 10 available).

Simultaneous translation from Welsh to English will be provided; if you require a BSL interpreter at Conference, please let us know by emailing emailing [email protected] by 5 February. 

More information

More information will be posted on the dedicated page for Conference - partyof.wales/conference

Pryd

-

-

Ble

Ffwrnes
Park Street
Llanelli, Sir Gâr SA15 3YE
United Kingdom
Map Google a chyfarwyddiadau

Rhannu

40 RSVP

Lisa Goodier Kevin Harry Ieuan Reynolds Christoph Fischer Ann Evans Ashley Davies Ellis Peares Steve Duggan Brandon Ham Geraint Huw Day Jonathan Evershed Mike Brown Philip David Evans Vikki Butler Steve Thomas Pat Taylor Helen Williams Suan John Meic Williams Sara Jones Gary Enright mathew norman Tomos Povey Rhian Davies Sandra Agnew John Young


A fyddwch yn dod?