Holi Adam Castell-Nedd Port Talbot
Ask Adam - Neath Port Talbot

Diolch am eich diddordeb i fynychu digwyddiad rhithwir 'Holi Adam' i drigolion Castell-nedd Port Talbot ble fydd cyfle i chi drafod y materion sydd yn bwysig i chi yn yr ardal gydag Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price.

PWYSIG: Ar ôl i chi lenwi'r ffurflen isod, mi fyddwch yn derbyn e-bost gyda linc i gofrestru am y digwyddiad. Ni allwch fynychu heb wneud hyn. 

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno!

Cofion,

Tîm Plaid Cymru

Thank you for your interest in attending 'Ask Adam' where you will be able to discuss matters that are important to you in the Neath Port Talbot area with The Leader of Plaid Cymru, Adam Price. 

IMPORTANT: After filling in the form below, you will receive an email to register for the event. You will not be able to attend without completing this step.

We look forward to seeing you there!

All the best,

The Plaid Cymru team

Pryd

-

-

Ble

Zoom
Neath, Wales, Neath Port Talbot

Map Google a chyfarwyddiadau

Cyswllt

Plaid cymru
Rhannu

58 RSVP

Paul Sambrook Justin David Horrell Wyndham Griffiths Jonathan Tobin Kate Heneghan Gwenno Ffrancon Mari Jones Lewis Weaver Nigel Hunt Andrew Bennison Isabel Williams David Bamsey Daniel Williams Thomas Walters Del Morgan Rhiannon Barrar Rhian Davies Mark Youngman Jamie Evans Lewys Gammond-Phillips Mark Edwards Wyndham Griffiths AnthonyJohnRichards Scott Bamsey Francis Whitefoot Athena Williams Cathryn Davies Kimberley Isherwood Alun Llewelyn Jan Davies Carrie Harper Meirwen Watts Jeremy Williams Geraint Davies Sandra Agnew Joshua Fulcher


A fyddwch yn dod?