15/07/2016
Newyddion Diweddara'

Mae'r newyddion diweddara' am Blaid Cymru i'w weld ar ein gwefan newydd www.plaid2016.cymru. 

06/07/2016
Rhaid cyfoesi Mesur Cymru

  Leanne Wood yn dadlau dros i Gymru gael yr un lefel o gymhwysedd â deddfwriaethau datganoledig eraill, oherwydd bod dyfodol y DG “yn anwadal”

05/07/2016
Leanne Wood yn galw ar i’r genedl cael cyfle i ddweud ‘Diolch’ i dîm pêl-droed Cymru

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw ar i dîm pêl-droed Cymru gael taith mewn bws agored o gwmpas y wlad yn dilyn eu llwyddiannau ym Mhencampwriaethau Ewrop.

Gweld popeth

25 Jul 2016
Jonathan Edwards: Brexit - mae argyfwng cyfansoddiadol Cymreig ar droed

Yn dilyn canlyniad y refferendwm mae’r effaith ar ddyfodol yr Undeb wedi bod ymhlith y prif ystyriaethau.

19 May 2016
Plaid Cymru yn cyflawni dros Gymru fel gwrthblaid gref

Yn ein cytundeb un-bleidlais, mae Plaid Cymru wedi llwyddo i sicrhau pump o’r naw addewid allweddol oedd yn ein

12 May 2016
Leanne Wood: Mae'n bryd am gydweithrediad a pharch

Mae digwyddiadau’r wythnos hon yn y Cynulliad Cenedlaethol wedi torri tir newydd yng ngwleidyddiaeth Cymru.

Gweld popeth

Y diweddara oddi ar Twitter
Dilynwch ni

Derbyn ebyst y Blaid

*

*