28/11/2015
Y Prif Weinidog heb argyhoeddi gyda'i achos dros weithredu milwrol

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi dweud nad oes gan y Prif Weinidog achos dros lansio cyrchoedd awyr yn Syria a bod nifer o gwestiynau dros weithredu milwrol yn parhau heb eu hateb.

27/11/2015
Tro pedol y Toriaid ar refferendwm heb fod yn gwneud iawn am Fesur Cymru gwan

Plaid Cymru yn dweud fod angen gwelliannau enfawr o hyd i’r Drafft o Fesur Cymu

26/11/2015
ASE Plaid Cymru’n galw am ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru o flaen Cynhadledd Hinsawdd Paris

Wrth siarad cyn Cynhadledd Hinsawdd Paris fydd yn dechrau Ddydd Llun nesaf, Tachwedd 30, mae ASE Plaid Cymru, Jill Evans wedi galw am gymryd camau pendant er mwyn cael Cymru ar ben y ffordd unwaith eto i gyrraedd targedau neewid hinsawdd.

Gweld popeth

Gweld popeth

17 Nov 2015
Jocelyn Davies: Llywodraeth Lafur Cymru yn atal cynlluniau Plaid Cymru i gyflwyno mesurau rheoli rhenti a gwahardd ffioedd annheg asiantwyr gosod tai

Gan Jocelyn Davies AC Yr wythnos hon cawsom y cyfnod olaf i welliannau i Fil Rhentu Cartrefi (Cymru) yn y Senedd.

06 Nov 2015
Gofal Plant – Rhoi cyfle cyfartal i blant mewn bywyd

  Gan ein Gweinidog Addysg Cysgodol Simon Thomas Gan y DG mae’r gofal plant ail ddrutaf yn y byd datblygedig a dal i

13 Oct 2015
'Bydd Plaid Cymru yn dileu taliadau gofal cymdeithasol i bawb dros 65 ac integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol' - Elin Jones

  Yn ddiweddar fe wnaeth Elin Jones gyhoeddi y byddai Plaid Cymru yn darparu gofal cymdeithasol am ddim i bawb dros 65

Gweld popeth

Y diweddara oddi ar Twitter
Dilynwch ni

Derbyn ebyst y Blaid

*

*