Gyda'n gilydd, gallwn ennill Cymru newydd.

Mae Plaid Cymru yn gweithio tuag at greu cenedl gydradd a chyfartal. Ydych chi gyda ni?

Ychwanegwch eich enw i ddweud wrth Adam eich bod chi mewn!

Etholiadau Llywodraeth Leol 2022: Gweithredu dros Gymru

Rydym wedi'n gwreiddio yn y gymuned ac yn teimlo’n angerddol dros Gymru, ac am wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl.

Mwy

Newyddion | News: Y newyddion diweddaraf.

Aelodaeth: Dewch yn aelod heddiw.

Mae'n haelodaeth ar y ffordd i fod yr uchaf mae wedi bod mewn 20 mlynedd. Ymunwch â'r tim heddiw.

Ymunwch â ni