Maniffesto

Mae Plaid Cymru yn cynnig rhaglen lywodraethol wirioneddol radical ac uchelgeisiol, ynghyd ag addewid i roi dyfodol Cymru yn nwylo Cymru.

Bydd ein maniffesto yn mynd i'r afael â phroblemau'r pandemig blaenorol yng Nghymru; cyflogau isel, tlodi plant, a diffyg cyfle.

Nid oes unrhyw beth am Gymru heddiw yn anochel, nid oes unrhyw broblemau na allwn eu datrys drosom ein hunain.


Porwch trwy ein maniffesto ar-lein trwy ddewis y penawdau yn y bar ochr ar y chwith neu yn y cardiau isod, neu gallwch lawrlwytho fersiynau hygyrch eraill:

PDF Maniffesto 2021

PDF Maniffesto 2021 hawdd i'w ddarllen

Ffeil .doc Maniffesto 2021 ar gyfer darllenwyr sgrin

Ffeil .doc Maniffesto 2021 ffont fawr