Polisïau

Mae Plaid Cymru yn cynnig rhaglen lywodraethol wirioneddol radical ac uchelgeisiol, ynghyd ag addewid i roi dyfodol Cymru yn nwylo Cymru.

Bydd ein maniffesto yn mynd i'r afael â phroblemau'r pandemig blaenorol yng Nghymru; cyflogau isel, tlodi plant, a diffyg cyfle.

Nid oes unrhyw beth am Gymru heddiw yn anochel, nid oes unrhyw broblemau na allwn eu datrys drosom ein hunain.

Dewiswch o'r fwydlen ar y chwith neu glicio'r penawdau ar waelod y dudalen i ddarllen mwy am ein gweledigaeth i Gymru.


Etholiad 2021 - Gallwch lawrlwytho fersiynau gwahanol o'n maniffesto ar gyfer etholiad Senedd Cymru 2021 isod:

PDF Maniffesto 2021

PDF Maniffesto 2021 hawdd i'w ddarllen

Ffeil .doc Maniffesto 2021 ar gyfer darllenwyr sgrin

Ffeil .doc Maniffesto 2021 ffont fawr

Maniffestos eraill

Maniffesto CHTh - gwefan heddlu2021.cymru

Maniffesto Gwledig 2021 - lawrlwytho PDF

Maniffesto Pobl Ifanc 2021 - lawrlwytho PDF