Maniffesto

Dros degwch,
dros uchelgais,
dros Gymru.

Porwch Faniffesto Plaid Cymru ar-lein gan ddefnyddio'r blychau isod a'r fwydlen ar y chwith, neu gallwch gael gafael arno mewn sawl ffordd arall:


Maniffesto 2024 (ffeil .pdf)


Maniffesto 2024 - Hawdd ei ddeall (ffeil .pdf)


Maniffesto 2024 - Ffont fawr (ffeil .docx)


Maniffesto 2024 - Dehongliad BSL:


Maniffesto 2024 - fersiwn sain:


Maniffesto 2024 - Pori ar-lein: